RT on lyhenne englanninkielisistä sanoista radio telephony, jolla tarkoitetaan puheradioliikennettä. meri-MF-radioissa, meri-HF-radioissa ja meri-VHF-radioissa toinen käytetty liikennemuoto on DSC, jossa viesti kulkee pakettiradiomuodossa.