Radiotaajuuskirja/kutsutunnus

Kutsutunnus on tunnus, jolla radiolähetinasema erotetaan kaikista muista radiolähetinasemista.

Suomen radioamatööritunnukset

muokkaa

Suomen prefiksi (sekä radioamatööriliikenteessä että lentoliikenteessä) on OH (erikoistapauksissa OF, OG, OI tai OJ). OH-etuliitteen jälkeen radioamatööriaseman tunnuksessa tulee numero, joka yleensä osoittaa läänin, jossa radioamatööriasema toimi. Lääniuudistuksen jälkeen läänikohtaisten tunnusten pakollisuudesta on Ahvenanmaata lukuun ottamatta luovuttu, mutta yleensä vanhaa piirijakoa noudatetaan edelleen kun uusia tunnuksia haetaan. Ahvenanmaalla sijaitsevan aseman tunnuksessa on numero 0. Nykyisin on myös mahdollista hankkia maksua vastaan haluamansa tunnus (joskin sen täytyy täyttää Viestintäviraston asettamat muotovaatimukset).Malline:Lähde

Ennen lääniuudistusta voimassa ollut piirijako

muokkaa

Ahvenanmaan autonominen maakunta

muokkaa

Lääniuudistuksesta perinteisistä lääneistä suurlääneihin, jotka suurläänien tultua lakkautetuiksi ja muututtua aluehallintovirastojen hallintoalueiksi, huolimatta edelleenkään ei Ahvenanmaalla voi käyttää manner-Suomen OH1–OH9-radioamatöörikutsutunnuksia, vaan Ahvenanmaalla on sen autonomian vuoksi käytettävä vain OH0-tunnuksia. Mikäli joku, jonka oma radiotunnuskutsu on mannersuomalainen operoi Ahvenanmaalla, hänen tulee lisätä ulkomaisen radioamatöörioperaattorin tapaan oman kutsunsa etelään Ahvenanmaan tunnus, esimerkiksi OH0/OH1XZ, jos tunnus olisi manner-Suomessa vain OH1XZ. Samalla tavalla Japanista liikkuvalla radioamatööriasemalla operoitaessa käytettäisiin tunnusta J/OH1XZ. Näin ollen radioamatöörikutsutunnusten käytössä Ahvenanmaa mannersuomalaiselle operaattorilla on kuin ulkomaa.

Manner-Suomen läänit

muokkaa

Nykyään Ahvenanmaan autonomisessa maakunnassa on välttämätöntä mannersuomalaiselle radioamatöörille, jonka tunnus on OH1–OH9, välttämätöntä käyttää oman liikkuvan radioasemansa tunnuksen edessä OH0/OH(omatunnus), koska autonomisella Ahvenanmaalla on edelleen oma tunnuksensa OH0. Sen sijaan manner-Suomessa voi ottaa minkä tahansa tunnuksen alkuosan riippumatta siitä, missä Suomen entisessä läänissä toimii. Esimerkiksi uusmaalainen OH2ABC voi käyttää tunnustaan vaikka Lapissa tai Pohjois-Pohjanmaalla suoraan tai pohjoiskarjalalainen radioamatööripätevyystutkinnon perusluokan tai yleisluokan hyväksyttävästi suorittanut voi anoa Turun ja Porin läänin entisen tunnuksen OH1ABC.

Sotilasradioamatööritoiminta Suomessa

muokkaa

Puolustusvoimien sisällä tapahtuvaa radioamatööritoimintaa, OI-prefiksillä ja ilman, kutsutaan sotilasradioamatööritoiminnaksi (SRA). Myös SRA-toimintaan kuuluvat kerhot; sotilasradioamatöörikerhot ja niiden kerhoasemat. Vuonna 1993 erottelu amatööritoimintaan SRA ja muuhun toimintaan. Joitain OI-radiokutsutunnuksista ei ole koskaan käytetty varuskunnan yhteydessä, vaan ne ovat anotut johonkin museoon tai muuhun perinnetoimintaan liittyvän toiminnan tueksi.

  • OI 1 AX Porin Prikaatin sotilasradioamatöörikerho, Säkylä. Tunnuksella järjestetään tapahtumia myös Säkylän varuskunnan ulkopuolella, mm. Varsinais-Suomen viestikilta käyttää tunnusta viestimiespäivillä Kuuskajaskarilla.[2] Viimeinen viestimiespäivä on 3.–4. elokuuta 2013. Samalla tunnuksella on useampia radisteja, jotka vaihtavat päivystysvuoroa.
  • OI 1 AXA Museolaiva ML Keihässalmi, Forum Marinum, Aurajoki, Turku
  • OI 1 AY Pansion sotilasradioamatöörit, Turku, liittyy Suomen merivoimien laivaston radioamatööritoiminnan perinteen ylläpitämiseen
  • OI 4 JM Mikkelin Seudun radioamatöörit ry, Mikkeli
  • OI 4 PM Viestiasema Lokki, Mikkeli

Lähde: Suomen puolustusvoimat 23. maaliskuuta 2013.

  1. http://www.sral.fi/files/kuntahistoria.pdf
  2. http://vsviestikilta.suntuubi.com/?cat=10