S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta/Minä olen osa yhteiskuntaa

Yhteisön muodostavat joukko ihmisiä, joita yhdistää jokin yhteinen asia. Yhteisöllä on usein myös yhteinen päämäärä sekä säännöt, joiden mukaan toimitaan. Esim. koululuokka ja perhe ovat yhteisöjä. Samoin esim. harrastusryhmä voi muodostaa yhteisön. Joihinkin yhteisöihin kuuluminen on vapaaehtoista (esim. jalkapallojoukkue) ja toisiin kuulutaan jo syntyessä (esim. perhe tai suku).

Yhteiskunta muodostuu samalla alueella asuvista ihmisistä ja yhteisöistä. Yhteiskunta ei toimisi ilman yhdessä sovittuja sääntöjä. Esimerkkejä näistä ovat liikennesäännöt ja erilaiset lait. Yhteiskunnassa kaikki pääsevät vaikuttamaan yhteisiin asioihin.

Yhteiskuntaopissa harjoitellaan, miten erilaisissa yhteisöissä toimitaan ja miten niissä vaikutetaan asioihin. Jokaisella yhteisön tai yhteiskunnan jäsenellä on oikeus vaikuttaa niissä päätettäviin asioihin.

Tehtäviä ja pohdittavaa

muokkaa
  1. Pohdi, mihin yhteisöihin sinä kuulut.
  2. Millaisia sääntöjä omissa yhteisöissäsi on? Kerro muutama esimerkki.
  3. Mieti esimerkkejä sellaisista harrastuksista, joissa toimitaan ryhmässä.
  4. Millaisia oikeuksia omissa yhteisöissäsi on?
  5. Millaisia oikeuksia ja valvollisuuksia siinä yhteiskunnassa on, jossa sinä elät.