S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

<< Takaisin Peruskoulun yhteiskuntaoppi -kirjan etusivulle

Katso keskustelusivun suunnittelu.

Luokka-asteet 4-6 muokkaa

"Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa."

Minä ja yhteisö muokkaa

Minä olen osa perhettä muokkaa

Erilaiset perheet, perheen merkitys ja oma rooli (oikeudet, vastuut ja velvollisuudet) osana perhettä.

Minä olen osa yhteiskuntaa muokkaa

Mitä tarkoitetaan yhteiskunnalla ja mikä on oppilaan rooli siinä? Miten oppilas linkittyy erilaisten yhteisöjen kautta yhteiskuntaan?

Normit ovat sääntöjä muokkaa

Sääntöjen merkitys turvallisen ja viihtyisän yhteisön luomisessa.

Millaisessa yhteiskunnassa haluan elää? muokkaa

Pohditaan omaan ympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuksia, omaa vastuuta ja omia velvollisuuksia osana yhteisöä, sekä oman toiminnan vaikutuksia ympäröivään yhteisöön.

Työ, talous ja kuluttaminen muokkaa

Miksi työtä tehdään? muokkaa

Erilaisia ammatteja muokkaa

Mistä rahaa saa? muokkaa

Luokka-asteet 7-9 muokkaa

Suomalainen yhteiskunta ja hyvinvointivaltio muokkaa

Suomen väestö muokkaa

Vähemmistöt ja vähemmistöjen oikeudet muokkaa

Kansalaisen oikeudet muokkaa

Pakolaisuus ja siirtolaisuus muokkaa

Perhe ja lapsen oikeudet muokkaa

Erilaiset perhetyypit, lasten oikeudet, adoptio ja huostaanotto, yhteiskunnan tuki perheelle

Kuolema ja perinnönjako muokkaa

Avioliitto, avoliitto ja -ero muokkaa

Turvallisuus ja siihen kohdistuvat uhat muokkaa