S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta

<< Takaisin Peruskoulun yhteiskuntaoppi -kirjan etusivulle

Katso keskustelusivun suunnittelu.

Luokka-asteet 4-6Muokkaa

"Tutustutaan yhteiskunnan toimintaan yksilön, perheen ja muiden lähiyhteisöjen näkökulmasta. Pohditaan, kuinka jokainen voi itse vaikuttaa lähiyhteisön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Lisäksi perehdytään työntekoon, ammatteihin, omaan rahan käyttöön ja talouden hoitoon sekä vastuulliseen kuluttamiseen arjen tilanteissa."

Minä ja yhteisöMuokkaa

Minä olen osa perhettäMuokkaa

Erilaiset perheet, perheen merkitys ja oma rooli (oikeudet, vastuut ja velvollisuudet) osana perhettä.

Minä olen osa yhteiskuntaaMuokkaa

Mitä tarkoitetaan yhteiskunnalla ja mikä on oppilaan rooli siinä? Miten oppilas linkittyy erilaisten yhteisöjen kautta yhteiskuntaan?

Normit ovat sääntöjäMuokkaa

Sääntöjen merkitys turvallisen ja viihtyisän yhteisön luomisessa.

Millaisessa yhteiskunnassa haluan elää?Muokkaa

Pohditaan omaan ympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuksia, omaa vastuuta ja omia velvollisuuksia osana yhteisöä, sekä oman toiminnan vaikutuksia ympäröivään yhteisöön.

Työ, talous ja kuluttaminenMuokkaa

Miksi työtä tehdään?Muokkaa

Erilaisia ammattejaMuokkaa

Mistä rahaa saa?Muokkaa

Luokka-asteet 7-9Muokkaa

Suomalainen yhteiskunta ja hyvinvointivaltioMuokkaa

Suomen väestöMuokkaa

Vähemmistöt ja vähemmistöjen oikeudetMuokkaa

Kansalaisen oikeudetMuokkaa

Pakolaisuus ja siirtolaisuusMuokkaa

Perhe ja lapsen oikeudetMuokkaa

Erilaiset perhetyypit, lasten oikeudet, adoptio ja huostaanotto, yhteiskunnan tuki perheelle

Kuolema ja perinnönjakoMuokkaa

Avioliitto, avoliitto ja -eroMuokkaa

Turvallisuus ja siihen kohdistuvat uhatMuokkaa