S1 Minä ihmisenä/Sydän ja verenkierto

S1 MINÄ IHMISENÄ - MITEN IHMISKEHO TOIMII?
Miten ihmiskeho toimii?

Aistit

Luut ja lihakset

Hengitys

Sydän ja verenkierto

Sydämen toiminta

Mitä veri on?

Ruuansulatus

Aivot ja keskushermosto


Verenkierron tehtävä on kuljettaa aineita ja lämpöä muokkaa

 
Verenkierto. Sydän pumppaa verta verisuonissa kaikkialle kehoon. Keuhkoissa veri käy puhdistautumassa.

Ihmiskeho koostuu soluista. Soluja on monenlaisia, ja niillä kaikilla on oma tehtävänsä. Toimiakseen nämä solut tarvitsevat jatkuvasti happea ja ravintoaineita. Verenkiertoelimistön tehtävä on kuljettaa näitä ja muita aineita kaikkialle ihmisen kehoon. Hapen ja ravintoaineiden lisäksi veren mukana kulkee esimerkiksi hormoneita. Ilman verenkiertoelimistöä näiden aineiden siirtyminen solusta toiseen olisi aivan liian hidasta. Veri kuljettaa myös lämpöä. Verenkiertoelimistön tehtävänä on siis pitää yllä elimistön tasapainotilaa monin erilaisin tavoin.

Verenkiertoelimistö koostuu sydämestä, verisuonista, verestä ja keuhkoista muokkaa

Verenkiertoelimistö muodostuu sydämestä, keuhkoista, verestä ja verisuonista. Sydän toimii kuin sykkivä pumppu ja saa jatkuvasti sykkiessään veren virtaamaan verisuonissa. Sydämen lyöntiä kutsutaan sykkeeksi. Jos ihmisen syke on 70, se tarkoittaa, että hänen sydämensä sykkii seitsämänkymmentä kertaa yhden minuutin aikana. Sydän on vahva lihas, joka ei väsy koskaan.

Keuhkoissa veren punasolut ottavat matkaansa happea, jota elimistön solut tarvitsevat toimiakseen. Kun hapekas veri kulkee soluille, solut käyttävät hapen ja syntyy ihmiselle haitallista hiilidioksidia. Punasolut kuljettavat hiilidioksidin takaisin keuhkoihin, joista hengitämme sen pois elimistöstämme.

Veri kulkee verisuonissa. Verisuonia on kolmea tyyppiä. Valtimot vievät verta sydämestä poispäin. Laskimot puolestaan tuovat verta kehosta sydämeen. Hiusverisuonet ovat kaikista pienimpiä verisuonia. Ne yhdistävät valtimoiden ja laskimoiden pienet haarat toisiinsa kehon eri osissa. Kuvissa valtimot piirretään usein punaiseksi ja laskimot siniseksi, mutta todellisuudessa nämä ovat samanvärisiä.

Urheillessa hengästyttää ja sydän hakkaa muokkaa

Olet varmasti huomannut, että urheillessasi sydän alkaa hakata tavallista nopeammin ja hengästyt. Kun liikumme, käytämme lihaksiamme. Mitä kovemmassa rasituksessa lihaksemme ovat, sitä nopeammin ne käyttävät happea. Tällöin aivot lähettävät sydämmelle käskyn hakata nopeammin, jotta veri kuljettaisi hapen lihaksille nopeammin. Myös keuhkojen on toimittava nopeammin, jotta lihaksissa syntyvä hiilidioksidi saadaan nopeammin pois ja tilalle puhdasta happea.

Tehtäviä ja pohdittavaa muokkaa

  1. Mittaa ranteesta tai kaulalta tunnustelemalla, kuinka monta kertaa minuutin aikana sydämesi lyö levossa. Suorita sitten kyykkyyn-ylös hyppelyä kahden minuutin ajan ja mittaa sykkeesi uudelleen. Kuinka suuri muutos sykkeessäsi tapahtui? Selitä oppimasi avulla, miksi sykkeesi nousee.
  2. Tee lista niistä aineista ja asioista, joita veri kuljettaa. Pohdi myös jokaisen asian kohdalta, mistä, minne ja miksi sitä kuljetetaan.
  3. Laadi havainnollistava kuva verenkierrosta, sen osista ja sen tehtävistä. Havainnollista kuvalla, mitä missäkin osassa tapahtuu.

Lue lisää muokkaa

Lähteet muokkaa