S2 Demokraattinen yhteiskunta/Jokaisella on oikeus tasa-arvoon

Yhteiskuntamme perustuu tasa-arvoon. Kaikilla Suomessa asuvilla on laissa kerrottu perusoikeudet. Tällaisia oikeuksia ovat muun muassa oikeus ilmaista mielipiteensä ja oikeus omaan omaisuuteen. Tasa-arvo on myös yksi perusoikeuksista.

Kaikkia ihmisiä pitää kohdella tasavertaisesti. Ketään ei saa syrjiä esimerkiksi iän, sukupuolen, ihonvärin tai uskonnon perusteella. Syrjintä on rikos, josta voidaan antaa rangaistus.

Yksi tasa-arvoisuuteen liittyvä asia on se, että esimerkiksi koulussa opettajien pitää kohdella kaikkia oppilaita tasapuolisesti.

Tasa-arvoisuuteen liittyy myös se, että kaikilla lapsilla Suomessa on mahdollisuus saada samanlainen koulutus.

Jokaisella suomalaisella täysi-ikäisellä (eli vähintään 18-vuotiaalla) on äänioikeus vaaleissa. Myös äänioikeus liittyy tasa-arvoon.

Kaikilla on tasavertainen yksityisyyden suoja. Tähän liittyy esimerkiksi se, ettei toiselle tarkoitettuja kirjeitä tai viestejä ei saa lukea.


Tehtäviä ja pohdittavaa muokkaa

  1. Mitkä tasa-arvoon liittyvät asiat ovat sinulle erityisen tärkeitä?
  2. Mihin tasa-arvoa loukkaavia asioita olet huomannut?
  3. Selitä kolme valitsemaasi tasa-arvoon liittyvää käsitettä omin sanoin.