Avaa päävalikko

Wikikirjasto β

S2 Demokraattinen yhteiskunta

Luokat 4-6Muokkaa

"Perehdytään erilaisiin oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin, sekä harjoitellaan yhteistä päätöksentekoa. Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin."

Minä osana yhteisöäMuokkaa

Huomaa, että tämä sisältöalue limittyy jonkin verran sisältöalueen 1 (S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta) kanssa.

Yksilöt muodostavat yhteisöjäMuokkaa

Selitetään, mitä tarkoittavat sanat yksilö ja yhteisö.

Yksilön vastuut, oikeudet ja velvollisuudetMuokkaa

Käydään läpi oppilaan oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia esimerkiksi kaveripiirissä, perheessä ja osana yhteiskuntaa (esim. ikärajat).

Demokraattinen päätöksentekoMuokkaa

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamistaMuokkaa

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaaMuokkaa

Demokratian vaihtoehdotMuokkaa

Millaisessa yhteisössä sinä haluat elää?Muokkaa

Pohditaan ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä muita demokratian taustalla olevia arvoja.

Miten valtio toimii?Muokkaa

Suomen kansaMuokkaa

Luokat 7-9Muokkaa

"Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti."

Vaali- ja puoluejärjestelmäMuokkaa

Kuka valtiossa käyttää valtaa?Muokkaa

Kuka kunnassa käyttää valtaa?Muokkaa

Lainsäädäntö ja oikeudenkäyttöMuokkaa