S2 Demokraattinen yhteiskunta

<< TAKAISIN YHTEISKUNTAOPIN KIRJAN ETUSIVULLE

Minä osana yhteisöä

muokkaa

Huomaa, että tämä sisältöalue limittyy jonkin verran sisältöalueen 1 (S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta) kanssa.

Yksilöt muodostavat yhteisöjä

muokkaa

Selitetään, mitä tarkoittavat sanat yksilö ja yhteisö.

Yksilön vastuut, oikeudet ja velvollisuudet

muokkaa

Käydään läpi oppilaan oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia esimerkiksi kaveripiirissä, perheessä ja osana yhteiskuntaa (esim. ikärajat).

Demokraattinen päätöksenteko

muokkaa

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista

muokkaa

Millaisessa yhteisössä sinä haluat elää?

muokkaa

Pohditaan ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä muita demokratian taustalla olevia arvoja.

Miten valtio toimii?

muokkaa

Suomen kansa

muokkaa

Mitä tarkoitetaan kulttuurilla ja millaisia kulttuureja Suomessa on? Mitä tarkoittaa monikulttuurisuus?

Luokat 7-9

muokkaa

"Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti."

Vaali- ja puoluejärjestelmä

muokkaa

Kuka valtiossa käyttää valtaa?

muokkaa

Suomi osana kansainvälisiä yhteisöjä

muokkaa

Kuka kunnassa käyttää valtaa?

muokkaa

Lainsäädäntö ja oikeudenkäyttö

muokkaa