S2 Demokraattinen yhteiskunta

<< TAKAISIN YHTEISKUNTAOPIN KIRJAN ETUSIVULLE

Minä osana yhteisöä muokkaa

Huomaa, että tämä sisältöalue limittyy jonkin verran sisältöalueen 1 (S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta) kanssa.

Yksilöt muodostavat yhteisöjä muokkaa

Selitetään, mitä tarkoittavat sanat yksilö ja yhteisö.

Yksilön vastuut, oikeudet ja velvollisuudet muokkaa

Käydään läpi oppilaan oikeuksia, vastuita ja velvollisuuksia esimerkiksi kaveripiirissä, perheessä ja osana yhteiskuntaa (esim. ikärajat).

Demokraattinen päätöksenteko muokkaa

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista muokkaa

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa muokkaa

Demokratian vaihtoehdot muokkaa

Millaisessa yhteisössä sinä haluat elää? muokkaa

Pohditaan ihmisoikeuksia ja lasten oikeuksia, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä muita demokratian taustalla olevia arvoja.

Miten valtio toimii? muokkaa

Eduskunnassa päätetään kansan asioista muokkaa

Suomi on tasavalta muokkaa

Kunnilla on oikeus päättää asioistaan muokkaa

Suomen kansa muokkaa

Jokaisella on oikeus tasa-arvoon muokkaa

Ei ole yhtä oikeaa suomalaisuutta muokkaa

Mitä tarkoitetaan kulttuurilla ja millaisia kulttuureja Suomessa on? Mitä tarkoittaa monikulttuurisuus?

Eri vähemmistöt Suomessa muokkaa

Suomenruotsalaiset muokkaa

Saamelaiset muokkaa

Romanit muokkaa

Luokat 7-9 muokkaa

"Paneudutaan demokraattisen yhteiskunnan ja oikeusvaltion periaatteisiin ja toimintatapoihin. Opetuksessa perehdytään ihmisoikeuksiin ja niihin liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin. Opetuksen sisältönä ovat yhteiskunnan rakenteet ja vallankäyttö. Tarkastellaan lisäksi mielipiteiden kanavoitumista yksilön, järjestöjen, median ja julkisen vallan toiminnaksi ja päätöksenteoksi Suomessa ja kansainvälisesti."

Vaali- ja puoluejärjestelmä muokkaa

Demokratia ja diktatuuri muokkaa

Suomen vaalit ja kansalaisen vaikuttamisen mahdollisuudet demokratiassa muokkaa

Kansalaisjärjestöt ja niiden vaikuttamisen keinot muokkaa

Kansalaisjärjestöt ja niiden historiaa muokkaa

Erilaisia poliittisia aatteita muokkaa

Poliittiset puolueet ajavat erilaisia asioita muokkaa

Suomalaisen puolue- ja vaalijärjestelmän perusteet muokkaa

Rekisteröidyt puolueet muokkaa

Vaalit muokkaa

Vaalitulos jakaa demokraattisen vallan muokkaa

Vaalikelpoisuus ja ehdokas muokkaa

Äänioikeus ja äänestäjä muokkaa

Kuka valtiossa käyttää valtaa? muokkaa

Eduskunta edustaa kansaa muokkaa

Hallitus johtaa maata muokkaa

Presidentti johtaa ulkopolitiikkaa muokkaa

Euroopan unioni on eurooppalaisen yhteistyön väline muokkaa

Euroopan unioni on taloudellinen ja poliittinen liitto muokkaa

Media - neljäs valtiomahti muokkaa

Eduskuntavaalit muokkaa

Presidentinvaali muokkaa

Maakuntavaalit muokkaa

Europarlamenttivaalit muokkaa

Kolmas sektori yhteiskunnan toimijana muokkaa

Suomi osana kansainvälisiä yhteisöjä muokkaa

Kuka kunnassa käyttää valtaa? muokkaa

Kunnat huolehtivat monista kansalaisten peruspalveluista muokkaa

Kuntavaalit muokkaa

Valtuusto päättää kunnan ja kaupungin asioista muokkaa

Lainsäädäntö ja oikeudenkäyttö muokkaa

Poliisi, rikoksen tutkinta ja rikosprosessi muokkaa

Oikeuslaitos ja oikeuden istunto muokkaa

Rikokset ja rikosten seuraamukset muokkaa