S2 Demokraattinen yhteiskunta/Vaalit

Määritelmä "yleiset vaalit" tarkoittaa, että vaaleissa äänioikeus on yleinen eli se on kaikilla säädetyt edellytykset täyttävillä henkilöillä eikä ainoastaan jollakin erikseen määrätyllä ryhmällä.

Suomessa toimitettavat yleiset valtakunnalliset vaalit

muokkaa

eduskuntavaalit joka neljäs vuosi, kuntavaalit joka neljäs vuosi, tasavallan presidentin vaali (presidentinvaali) joka kuudes vuosi ja Euroopan parlamentin vaalit (europarlamenttivaalit) joka viides vuosi.

Vaalien lisäksi voidaan toimittaa myös yleiseen äänestysoikeuteen perustuvia

muokkaa

neuvoa-antavia valtiollisia kansanäänestyksiä ja neuvoa-antavia kunnallisia kansanäänestyksiä.