Avaa päävalikko

Wikikirjasto β

S3 Yhteiselämän perusteita/Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa

< S3 Yhteiselämän perusteita

Kuvittele, että sinä olisit perustamassa aivan uutta valtiota. Kuka päättäisi sen asioista?

Mitä yhteistä on seuraavissa päätöksentekotilanteissa?

 • Pohditte kavereiden kanssa ulkona mitä leikkisitte. Keskustelette, kuuntelette toistenne ehdotuksia ja lopulta äänestätte kättä nostamalla leikistä.
 • Päätätte luokan kesken, mihin luokkaretki voisi suuntautua. Keskustelette, teette ehdotuksia ja lopulta äänestätte.
 • Oppilasparlamentti kokoontuu päättämään kouluun hankittavista välituntipelivälineistä. Kokousta ennen luokissa on keskusteltu siitä, mitä oppilaat toivovat tilattavan.

Sisällysluettelo

Mitä demokratia tarkoittaa?Muokkaa

 
Vaalilipuke menee vaaliuurnaan. Vaaleissa äänioikeutetut pääsevät ilmoittamaan tahtonsa äänestämällä.

Yhteistä kaikille kolmelle edellä mainitulle tilanteelle on se, että jokaisessa tilanteessa ne, joita asia koski, saivat sanoa mielipiteensä ja toiveensa, ja lopulta vaikuttaa päätökseen. Tällaista tapaa päättää asioista kutsutaan demokratiaksi.

Demokratia tarkoittaa kaikkea sitä toimintaa, jossa ne ihmiset, joita asiat koskevat, pääsevät vaikuttamaan asioihin, saavat sanoa niistä mielipiteensä sekä vaatia niihin muutosta. Sananmukaisesti demokratia tarkoittaa siis sitä, että valta on kansalla eli kansa päättää kansan yhteisistä asioista. Sana demokratia onkin syntynyt kahdesta kreikan kielisestä sanasta: kansaa tarkoittava demos ja hallitsemista tarkoittava kratein [1].

Jos jokainen saa halutessaan kertoa mielipiteensä kaikista päätettävistä asioista, kuten esimerkiksi sinun luokassasi päätettävistä yhteisistä asioista, järjestelmää kutsutaan suoraksi demokratiaksi. Kuten varmaan jo päättelitkin, syntyisi kuitenkin melkoinen huutomyrsky, jos esimerkiksi kaikki suomalaiset kokoontuisivat päättämään kaikista asioista. Entä missä välissä päätökset tehtäisiin, sillä täytyyhän ihmisten käydä töissä ja koulussa? Ja kauanko kestäisi, että jokainen suomalainen saisi sanoa mielipiteensä päätettävistä asioista? Ja mistä löytyisi niin suuri tila, että miljoonia suomalaisia mahtuisi sinne samalla kertaa?

 
Suomen valtion asioista päättävät demokraattisesti valitut kansanedustajat Eduskuntatalossa Helsingissä.

Tämä ongelma on ratkaistu järjestelyllä nimeltä edustuksellinen demokratia. Edustuksellinen demokratia tarkoittaa sitä, että kaikilla äänioikeutetuilla on oikeus äänestää vaaleissa ihmisiä, joiden toivoo edustavan heitä päätöksenteossa. Kaikki ihmiset eivät siis kokoonnu keskustelemaan ja äänestämään jokaisesta asiasta, vaan sen tekevät heidän puolestaan edustajat, jotka ihmiset ovat valinneet.

Suomessa demokraattista valtaa käyttää EduskuntaMuokkaa

Suomen valtion asioista päättäviä henkilöitä, joista kansa on äänestänyt, kutsutaan kansanedustajiksi. He muodostavat Eduskunnan ja tekevät työtään Helsingissä Eduskuntatalossa. Demokratia nähdään joskus tapana valita päättäjät, mutta se ei ole vain säännöllisesti suoritettavat äänestykset. Se on todellisuudessa jotain paljon laajempaa. Se on muun muassa yksilön vapautta ja oikeuksia, keskustelua asioista, osallistumista, sananvapautta ja tasa-arvoa [2].

TehtäviäMuokkaa

 1. Milloin sinä olet viimeksi äänestänyt jostain? Mitä äänestys koski?
 2. Kuvittele, että koulussasi on lähestymässä oppilasparlamenttivaalit. Millaista henkilöä sinä voisit äänestää luokkasi edustajaksi? Millaisia ominaisuuksia häneltä toivoisit? Entä millaisia ajatuksia hänellä tulisi olla?
 3. Muistele tilannetta, jossa asioista ei päätetty demokraattisesti. Miten asiat tuolloin päätettiin? Miltä päätöksenteko tuolloin tuntui? Yritä pohtia, oliko demokratian ohittamiseen jokin syy.
 4. Päätetäänkö teidän koulussanne asioista demokraattisesti? Edustaako päätöksenteko suoraa vai edustuksellista demokratiaa?
 5. Sinut on valittu esittelemään suomalaista demokratiaa ulkomailta Suomeen saapuvalle ryhmälle. Tutki eduskunta.fi - sekä demokratia.fi -sivustojen avulla suomalaista demokratiaa. Tee sitten itse valitsemasi esitys, jonka avulla esittelisit suomalaisen demokratian toimintaa vieraille.

Mitä vaihtoehtoja demokratialle on?Muokkaa

Demokratia ja demokraattinen päätöksenteko ei ole itsestäänselvyys. Kautta aikojen ihmiset ovat kokeilleet myös muita tapoja hallita ja päättää asioista, ja yhä vieläkin on olemassa valtioita ja tilanteita, joissa asioista ei päätetä demokraattisesti. Alla olevasta taulukosta löydät joitakin vaihtoehtoja. Tutustu niiden merkitykseen ja pohdi, mitä tekee niistä demokratiaa paremman tai toimivamman ja mikä huonomman vaihtoehdon. Kattavamman listan erilaisista hallintomuodoista löydät täältä.

Vaihtoehtoisia tapoja päättää asioista
Tapa Merkitys lyhyesti
aristokratia Asioista päättävät aateliset ja ylimykset (esimerkiksi kuninkaat ja kuningattaret), jotka ovat perineet valtansa.
anarkia Kukaan ei ole vallassa. Jokainen päättää itse.
diktatuuri Asioista päättää yksinvaltias tai hyvin pieni ryhmä ihmisiä. Vastakkaisia mielipiteitä ei sallita.
plutokratia Valta päättää asioista on rikkailla.
itsevaltius Valtiota johtaa yksi henkilö, jonka valtaa ei rajoiteta millään tavalla.
teknokratia Valtaa käyttävät asiantuntijat.

TehtäviäMuokkaa

 1. Listaa erilaisten hallintovaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.

Mitä demokratia edellyttää? Voiko demokratia loppua?Muokkaa

Demokratia ei ole täydellinen, eikä se ole koskaan valmis. Yksi tärkeä edellytys toimivalle demokratialle on aktiivinen ja asioista perillä oleva kansa. Demokratian toteutuminen edellyttää, että kansalaiset ovat aktiivisia myös äänestysten välisenä aikana ja kertovat heitä edustaville omista toiveistaan ja mielipiteistään. Erittäin tärkeää on myös valvoa, että vallanpitäjät eivät pääse käyttämään valtaansa väärin.

TehtäviäMuokkaa

 1. Toimivan demokratian edellytykseksi on joskus nostettu aktiivinen ja asioista perillä oleva kansa. Pohdi perusteluja tälle väitteelle. Mistä kansa saa tietoa vallankäyttäjien, kuten kansanedustajien toimista? Entä kenen velvollisuus on huolehtia siitä, että kansa tietää asioista?
 2. Haluatko diktaattoriksi? Tässä tehtävässä sinun tulee pyrkiä diktaattoriksi. Mieti millaisia haasteita diktaattori saattaisi kohdata eli mikä estää tai vaikeuttaa hänen diktatuuriaan eli itsevaltiuttaan? Listatkaa tällaisia asioita ja miettikää sitten, miten diktaattori pyrkisi poistamaan esteet tieltään.

LisätietoaMuokkaa

Tästä listasta löydät linkkejä, joista löydät lisää tietoa.
demokratia.fi Demokratia.fi -palvelun tietotorilta löydät paljon perustietoa demokratiasta ja sen toimintaperiaatteista. Löydät myös sanaston, jossa on avattu paljon demokratiaan liittyvää sanastoa.
Lasten eduskunta Lasten eduskunta kertoo eduskunnan työstä sarjakuvan keinoin.

LähteetMuokkaa