S3 Yhteiselämän perusteita

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Toisten kanssa toimiminenMuokkaa

Sopimus ja lupausMuokkaa

YhdenvertaisuusMuokkaa

Pääartikkeli: Yhdenvertaisuus

Oikeus ja velvollisuusMuokkaa

Mitä oikeus ja velvollisuus ovat?Muokkaa

Lasten oikeudetMuokkaa

IhmisoikeudetMuokkaa

Tässä kappaleessa olisi tarkoitus käydä tiivistetysti läpi mitä ihmisoikeudet ovat.

Demokratia ja rauhaMuokkaa

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaaMuokkaa

Lakien säätämisvalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta ei saa olla samoissa käsissäMuokkaa

Tämä artikkeli selittää, mikä on Montesqieun vallan kolmijako-oppi, ja miten se näkyy käytännössä.

Mitä vaihtoehtoja demokratialle on?Muokkaa

RauhaMuokkaa

EtiikkaMuokkaa

Mitä etiikka on?Muokkaa

Erilaisia tapoja pohtia mikä on oikeinMuokkaa

SeurausetiikkaMuokkaa

VelvollisuusetiikkaMuokkaa

Hyvittääkö tarkoitus keinot?Muokkaa

Hyve-etiikkaMuokkaa

Väite ja sen perusteluMuokkaa

Fakta vai mielipide?Muokkaa

Pääartikkeli: Tietäminen ja totuus

Argumentointi tarkoittaa perusteltujen väitteiden esittämistäMuokkaa