S3 Yhteiselämän perusteita

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Toisten kanssa toimiminen

muokkaa

Sopimus ja lupaus

muokkaa

Yhdenvertaisuus

muokkaa
Pääartikkeli: Yhdenvertaisuus

Oikeus ja velvollisuus

muokkaa

Ihmisoikeudet

muokkaa

Tässä kappaleessa olisi tarkoitus käydä tiivistetysti läpi mitä ihmisoikeudet ovat.

Demokratia ja rauha

muokkaa

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa

muokkaa

Lakien säätämisvalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta ei saa olla samoissa käsissä

muokkaa

Tämä artikkeli selittää, mikä on Montesqieun vallan kolmijako-oppi, ja miten se näkyy käytännössä.

Etiikka

muokkaa

Mitä etiikka on?

muokkaa

Erilaisia tapoja pohtia mikä on oikein

muokkaa

Seurausetiikka

muokkaa

Velvollisuusetiikka

muokkaa

Hyvittääkö tarkoitus keinot?

muokkaa

Hyve-etiikka

muokkaa

Väite ja sen perustelu

muokkaa

Fakta vai mielipide?

muokkaa
Pääartikkeli: Tietäminen ja totuus

Argumentointi tarkoittaa perusteltujen väitteiden esittämistä

muokkaa