S3 Yhteiselämän perusteita

Perehdytään ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiä niin erilaisissa oppilaan elämään liittyvissä arkipäivän tilanteissa ja ympäristöissä kuin laajemminkin. Perehdytään lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana. Harjoitellaan tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista. Harjoitellaan omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin.

Toisten kanssa toimiminen muokkaa

Sopimus ja lupaus muokkaa

Yhdenvertaisuus muokkaa

Pääartikkeli: Yhdenvertaisuus

Oikeus ja velvollisuus muokkaa

Mitä oikeus ja velvollisuus ovat? muokkaa

Lasten oikeudet muokkaa

Ihmisoikeudet muokkaa

Tässä kappaleessa olisi tarkoitus käydä tiivistetysti läpi mitä ihmisoikeudet ovat.

Demokratia ja rauha muokkaa

Demokratia tarkoittaa kansanvaltaa muokkaa

Lakien säätämisvalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta ei saa olla samoissa käsissä muokkaa

Tämä artikkeli selittää, mikä on Montesqieun vallan kolmijako-oppi, ja miten se näkyy käytännössä.

Mitä vaihtoehtoja demokratialle on? muokkaa

Rauha muokkaa

Etiikka muokkaa

Mitä etiikka on? muokkaa

Erilaisia tapoja pohtia mikä on oikein muokkaa

Seurausetiikka muokkaa

Velvollisuusetiikka muokkaa

Hyvittääkö tarkoitus keinot? muokkaa

Hyve-etiikka muokkaa

Väite ja sen perustelu muokkaa

Fakta vai mielipide? muokkaa

Pääartikkeli: Tietäminen ja totuus

Argumentointi tarkoittaa perusteltujen väitteiden esittämistä muokkaa