S3 Yhteiselämän perusteita/tietäminen ja totuus

Mitä tietäminen on? muokkaa

 
Pohdi tässä välissä!

Alla puhutaan tietämisestä, mutta verbiä tietää käytetään hieman eri tarkoituksissa. Mieti, miten tietäminen eroaa näissä virkkeissä.

  1. Tiedän mikä on Kenian pääkaupunki.
  2. Minä tiedän, kuinka voltti tehdään.
  3. Tiedätkö sinä sen pojan, joka tuli uutena oppilaana kouluumme?

Entä mitä eroa on näillä kahdella tietämiseen liittyvällä lausahduksella?

  1. Tiedän, että maailmankaikkeus on saanut alkunsa alkuräjähdyksessä.
  2. Ymmärrän, kuinka alkuräjähdys on tapahtunut.

Tietämistä on monenlaista. Ensimmäisessä esimerkissä verbiä tietää käytetään niin, että se tarkoittaa suunnilleen samaa kuin "osata kertoa". Toisessa esimerkikssä tietäminen puolestaan tarkoittaa "osata tehdä". Kolmannessa esimerkissä tietää-verbiä käytetään suunnilleen "tuntemista" tarkoittavassa merkityksessä. Oletko sinä koskaan pohtinut, mitä tietäminen oikeastaan on? Mitä asioita tiedät? Millaisia asioita ylipäänsä voi tietää?

Tiedän uskovani, uskon tietäväni muokkaa

Kun puhutaan tiedosta, on hyvä pohdiskella sen suhdetta uskoon ja uskomuksiin. Uskomukset ovat sellaisia, joiAntiikin Kreikassa tuhansia vuosia sitten filosofit pohtivat, mitä tieto ja tietäminen on, ja muotoilivat lausahduksen, jota kutsumme klassiseksi tiedon määritelmäksi: "Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus." Tietokin on siis pohjimmiltaan uskomus,

Kuinka tietoa saadaan? muokkaa


Ajattelun- ja sananvapaus oikeuttaa omiin näkökantoihin ja niistä kertomiseen muokkaa