S3 Yhteiselämän perusteita/Mitä vaihtoehtoja demokratialle on?

Mitä vaihtoehtoja demokratialle on?

muokkaa

Demokratia ja demokraattinen päätöksenteko ei ole itsestäänselvyys. Kautta aikojen ihmiset ovat kokeilleet myös muita tapoja hallita ja päättää asioista, ja yhä vieläkin on olemassa valtioita ja tilanteita, joissa asioista ei päätetä demokraattisesti. Alla olevasta taulukosta löydät joitakin vaihtoehtoja. Tutustu niiden merkitykseen ja pohdi, mitä tekee niistä demokratiaa paremman tai toimivamman ja mikä huonomman vaihtoehdon. Kattavamman listan erilaisista hallintomuodoista löydät täältä.

Vaihtoehtoisia tapoja päättää asioista
Tapa Merkitys lyhyesti
aristokratia Asioista päättävät aateliset ja ylimykset (esimerkiksi kuninkaat ja kuningattaret), jotka ovat perineet valtansa.
anarkia Kukaan ei ole vallassa. Jokainen päättää itse.
diktatuuri Asioista päättää yksinvaltias tai hyvin pieni ryhmä ihmisiä. Vastakkaisia mielipiteitä ei sallita.
plutokratia Valta päättää asioista on rikkailla.
itsevaltius Valtiota johtaa yksi henkilö, jonka valtaa ei rajoiteta millään tavalla.
teknokratia Valtaa käyttävät asiantuntijat.

Mitä demokratia edellyttää? Voiko demokratia loppua?

muokkaa

Demokratia ei ole täydellinen, eikä se ole koskaan valmis. Yksi tärkeä edellytys toimivalle demokratialle on aktiivinen ja asioista perillä oleva kansa. Demokratian toteutuminen edellyttää, että kansalaiset ovat aktiivisia myös äänestysten välisenä aikana ja kertovat heitä edustaville omista toiveistaan ja mielipiteistään. Erittäin tärkeää on myös valvoa, että vallanpitäjät eivät pääse käyttämään valtaansa väärin.

Tehtäviä ja pohdittavaa

muokkaa
  1. Listaa erilaisten hallintovaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia.
  2. Toimivan demokratian edellytykseksi on joskus nostettu aktiivinen ja asioista perillä oleva kansa. Pohdi perusteluja tälle väitteelle. Mistä kansa saa tietoa vallankäyttäjien, kuten kansanedustajien toimista? Entä kenen velvollisuus on huolehtia siitä, että kansa tietää asioista?
  3. Haluatko diktaattoriksi? Tässä tehtävässä sinun tulee pyrkiä diktaattoriksi. Mieti millaisia haasteita diktaattori saattaisi kohdata eli mikä estää tai vaikeuttaa hänen diktatuuriaan eli itsevaltiuttaan? Listatkaa tällaisia asioita ja miettikää sitten, miten diktaattori pyrkisi poistamaan esteet tieltään.