S3 Yhteiselämän perusteita/Lakien säätämisvalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta ei saa olla samoissa käsissä

Kuka säätää lakeja, kuka toimeenpanee ne ja kuka tuomitsee lain rikkojat?Muokkaa

Kuka oli Montesqieu?Muokkaa

Tehtäviä ja pohdittavaaMuokkaa

LähteetMuokkaa