S3 Yhteiselämän perusteita/Lakien säätämisvalta, toimeenpanovalta ja tuomiovalta ei saa olla samoissa käsissä

Kuka säätää lakeja, kuka toimeenpanee ne ja kuka tuomitsee lain rikkojat? muokkaa

Kuka oli Montesqieu? muokkaa

Tehtäviä ja pohdittavaa muokkaa

Lähteet muokkaa