S2 Erilaisia elämäntapoja/Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus

Erilaisia maailmankatsomuksia – Sisällysluettelo
Mitä uskonto on?
Uskonnon- ja vakaumuksenvapaus
Katsomukset maailmalla
Erilaisia maailmankatsomuksia: Juutalaisuus
Erilaisia maailmankatsomuksia: Kristinusko
Erilaisia maailmankatsomuksia: Islam
Erilaisia maailmankatsomuksia: Hindulaisuus
Erilaisia maailmankatsomuksia: Buddhalaisuus
Erilaisia maailmankatsomuksia: Uskonnottomuus ja sekulaari humanismi
Keskusteltavaksi
  • Mitä uskontoja tiedätte? Millaisia tapoja, uskomuksia tai muita asioita tiedätte näistä uskonnoista?

Ajattelun-, uskonnon- ja mielipiteenvapaus takaa kaikille oikeuden ajatella omalla tavallaan

muokkaa

Yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus

18. artikla

"Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja."

19. artikla

"Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta." [1]

Suomen perustuslaki, 11§, uskonnon ja omantunnon vapaus

"Jokaisella on uskonnon ja omantunnon vapaus.

Uskonnon ja omantunnon vapauteen sisältyy oikeus tunnustaa ja harjoittaa uskontoa, oikeus ilmaista vakaumus ja oikeus kuulua tai olla kuulumatta uskonnolliseen yhdyskuntaan. Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen." [2]

 
Tässä käsitekartassa näet joitakin maailman merkittävistä uskonnoista. Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla sitä.

Yllä olevat lainaukset yleismaailmallisesta ihmisoikeuksien julistuksesta sekä Suomen perustuslaista liittyvät ajattelun-, uskonnon-, ja mielipiteenvapauteen. Nämä ovat jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia. Ne tarkoittavat käytännössä sitä, että jokaisella on oikeus ajatella jumalasta tai uskon asioista juuri niin, kuin itse haluaa. Jokainen saa uskoa tai olla uskomatta.

Jokaisella on myös oikeus harjoittaa omaa uskontoa sekä antaa omien uskonnollisten tunnusten näkyä. Ketään ei saa pakottaa uskomaan tai ajattelemaan tietyllä tavalla, mutta toisaalta ketään ei myöskään saa vaatia lopettamaan uskomista. Voit siis olla jumalan olemassaolosta mitä haluat, mutta samalla sinun täytyy hyväksyä, että myös toiset ajattelevat omalla tavallaan.

Uskonnonvapauteen liittyvät käsitteen positiivinen ja negatiivinen uskonnonvapaus. Positiivisella uskonnonvapaudella tarkoitetaan vapautta uskoa, kuulua uskonnolliseen yhdyskuntaan ja harjoittaa omaa uskontoa sekä kertoa siitä muillekin. Negatiivinen uskonnonvapaus puolestaan tarkoittaa vapautta uskonnoista, eli sitä, että ketään ei saa pakottaa uskomaan, kuulumaan uskonnolliseen yhdyskuntaan tai osallistumaan uskonnon harjoittamiseen.

Tänä päivänä erilaisten uskontojen kirjo maailmassa on valtava. Kestäisi erittäin kauan oppia tuntemaan ne kaikki, minkä vuoksi tutustumme suurimpiin ja merkittävimpiin sekä uskonnottomuuteen.

Lue lisää

muokkaa

Lähteet

muokkaa
  1. OHCHR | www.ohchr.org. Viitattu 1.4.2019.
  2. Edita Publishing Oy: FINLEX ® - Ajantasainen lainsäädäntö: Suomen perustuslaki 731/1999 www.finlex.fi. Viitattu 1.4.2019.