S4 Ympäristön tutkiminen

<<PERUSKOULUN YMPÄRISTÖOPIN ETUSIVULLE

"Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin. Tehtävien avulla harjoitellaan tutkimuksen tekemisen eri vaiheita. Tutkitaan säätä sekä maa- ja kallioperää. Tutkimalla kappaleiden liikkeiden muutoksia tutustutaan voiman käsitteeseen. Tunnistetaan eliöitä ja elinympäristöjä, laaditaan kasvio ohjatusti sekä tutkitaan kokeellisesti kasvien kasvua. Kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitystä havainnoidaan myös hyvinvoinnin näkökulmasta. Tutustutaan ympäristössä toimimisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin."

Tutkimuksen tekeminenMuokkaa

Elollinen ja eloton luontoMuokkaa

Elollinen ja elotonMuokkaa

Luonnonympäristö ja rakennettu ympäristöMuokkaa

Eliöt ja niiden elinympäristötMuokkaa

Tässä osiossa tutustutaan eliöihin ja elinympäristöihin niihin tutustumisen näkökulmasta. Mikäli haluat tutustua metsiin tai vesistöihin luonnon ja ihmisen vuorovaikutussuhteen (esimerkiksi ravinnontuotanto) näkökulmasta, mene kirjan osioon S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut.

Pihat ja pientareetMuokkaa

Piha ja pientareet elinympäristönäMuokkaa

Tässä kappaleessa puhutaan pihasta ja pientareesta elinympäristönä sekä tutustutaan yleisimpiin pihalta löytyviin eliölajeihin. Teksti on helpohko ja soveltuu alaluokille.

Järvet ja rannatMuokkaa

Järvet ja rannat elinympäristönäMuokkaa

KalatMuokkaa

SammakotMuokkaa

VesilinnutMuokkaa

MetsäMuokkaa

Metsä elinympäristönäMuokkaa

Metsän kasvejaMuokkaa

Pääartikkeli: Havupuita ja lehtipuita

SienetMuokkaa

Metsän nisäkkäitäMuokkaa

Metsän lintujaMuokkaa

SuoMuokkaa

Mikä suo on?Muokkaa

Suon kasvejaMuokkaa

Suon eläimiäMuokkaa

Maa- ja kallioperäMuokkaa

Sää ja ilmastoMuokkaa

Kasvion laatiminenMuokkaa

Oikeudet ja velvollisuudetMuokkaa

JokamiehenoikeudetMuokkaa

Ikä tuo mukanaan oikeuksia ja velvollisuuksiaMuokkaa