S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

<< TAKAISIN PERUSKOULUN YMPÄRISTÖOPIN ETUSIVULLE

Artikkeleiden vieressä olevat kuvakkeet kertovat artikkeleiden kehitysasteesta.

Artikkeleiden kehitysasteet
Aloitettu:     Kehittyvä:     Puolivalmis/voi käyttää osittain:     Kehittynyt/voi käyttää :     Ensimmäinen luonnos valmis/voi käyttää:    

"Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön."

Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut käsittelevät neljää suurempaa aihepiiriä: aineita, energiaa, Maan planetaarisuutta ja elinympäristön ekologiaa. Nämä aihepiirit johdattavat samalla yläkoulussa opiskeltavien luonnontieteiden perusteisiin. - Aineiden ominaisuuksia käsittelevät aiheet ovat pääosin kemiaa, energian säilymiseen liittyvät ilmiöt puolestaan fysiikkaa. Maan planetaarisuus kuuluu maantieteeseen ja elinympäristön ekologia biologiaan. Aihepiirit liittyvät monin tavoin toisiinsa. Jokainen artikkeli sisältää opittavaa yhtä oppituntia varten. Yhteensä kokonaisuus tarjoaa aiheita jopa 20 oppitunnin opiskelemiseen.

Aineet ja niiden ominaisuuksiaMuokkaa

Aineen olomuodotMuokkaa

VesiMuokkaa

Vedellä on monenlaisia ominaisuuksia    Muokkaa

Veden kolme olomuotoa     Muokkaa

Pääartikkeli: Veden kolme olomuotoa

Tämä artikkeli on alakoulun alaluokille tarkoitettu paketti veden kolmesta olomuodosta.

Vedellä on kolme olomuotoaMuokkaa

Vedellä on kaikkien aineiden tapaan kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Olomuodon muutoksilla on niitä kuvaavat nimitykset, ja lämpötilan muutos aiheuttaa olomuodon muutoksen.

Tämä artikkeli on vaikeusasteeltaan alakoulun yläluokille suunnattu artikkeli veden olomuodoista ja niiden muutoksista.

Vesi kiertää luonnossaMuokkaa

Pääartikkeli: Vesi kiertää luonnossa

Tämä artikkeli kertoo veden kiertokulusta lyhyesti ja tiivistäen. Tekstin vaikeusaste sopii alakoulun alaluokille.

Veden kiertokulku     Muokkaa

 
Pääartikkeli: Veden kiertokulku

Tämä artikkeli kertoo yksityiskohtaisemmin veden kiertokulusta ja soveltuu siksi hieman taitavammille lukijoille.

Suurin osa maapallon vedestä on suolaista vettä    Muokkaa

IlmaMuokkaa

Ilma on kaasumainen aineMuokkaa

Pääartikkeli: Ilma on kaasumainen aine

Miksi jää on kovaa ja kaasua ei voi nähdä?Muokkaa

Palamisessa palava aine reagoi hapen kanssaMuokkaa

Yhteyttämisessä syntyy sokeria ja happeaMuokkaa

 

Tässä artikkelissa selitetään yhteyttäminen, kasvien merkitys ihmisille sekä kemiallisen reaktion käsite.

Aineen säilyminenMuokkaa

Energia ja sen säilyminenMuokkaa

EnergiaMuokkaa

Pääartikkeli: Energia

Tässä artikkelissa käydään läpi

  • Mistä kaikki maapallon energia on peräisin.
  • Mitä tarkoitetaan energian säilymisen lailla sekä joitakin esimerkkejä erilaisista energian muodoista.

Artikkeli on kirjoitettuu alakoulun ylemmille luokille.

Lämpöenergia siirtyyMuokkaa

Pääartikkeli: Lämpöenergia siirtyy

Tässä artikkelissa kerrotaan lämpöenergian siirtymisestä lämpimästä kohti kylmää sekä selitetään mitä tarkoitetaan eristeillä. Artikkeli soveltuu alakoulun yläluokille.

LämpöMuokkaa

ÄäniMuokkaa

ValoMuokkaa

RavintoketjuMuokkaa

Luonnossa kaikki ovat jonkun toisen ravintoaMuokkaa

Ravintoketjuissa energia liikkuuMuokkaa

Maan planetaarisuusMuokkaa

MaailmankaikkeusMuokkaa

LähiavaruusMuokkaa

Tässä artikkelissa käydään läpi termit maailmankaikkeus, galaksi, aurinkokunta, planeetta sekä kuu. Tämä artikkeli on lyhyehkö ja helppolukuinen, ja soveltuu siksi alemmille luokille avaruuteen tutustumisen aloitukseksi.

AurinkokuntaMuokkaa

AurinkoMuokkaa

PlaneetatMuokkaa

KuuMuokkaa

Maapallon rakenneMuokkaa

Päivän ja yön vaihteluMuokkaa

VuodenajatMuokkaa

KäsitepankkiMuokkaa

Eliöiden, elinympäristöjen ja ihmisen vuorovaikutusMuokkaa

Kasvit ja eläimet tarvitsevat toisiaanMuokkaa

Eläinten lisääntyminenMuokkaa

Kalojen lisääntyminenMuokkaa

Lintujen lisääntyminenMuokkaa

Nisäkkäiden lisääntyminenMuokkaa

Kasvien lisääntyminenMuokkaa

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutusMuokkaa

MetsänhoitoMuokkaa

Metsien hyötykäyttöMuokkaa

Tässä artikkelissa kerrotaan ihmisen mahdollisuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista metsien käytössä. Tässä artikkelissa käsitellään myös jokamiehenoikeuksia.

Ravinnontuotanto ja ruoan reittiMuokkaa

KasviksetMuokkaa

ViljakasvitMuokkaa

Muut viljelykasvitMuokkaa

KalaMuokkaa

LihantuotantoMuokkaa

Tämä artikkeli on tynkä. Varsinaiset artikkelit ovat alapuolella.

Maatilan eläimet (helppolukuinen)Muokkaa

Lyhyt teksti maatilan eläimistä.

Maito, liha ja munat tulevat maatilalta (pidempi).Muokkaa

Ravinnontuotanto: Ruokaa metsästä (marjat, sienet ja riista)Muokkaa

Tässä artikkelissa tutustutaan marjoihin ja sieniin.

Kestävät ruokavalinnatMuokkaa

Tässä kappaleessa kerrotaan ruokahävikistä sekä eettisistä ruokavalinnoista.