S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

<< TAKAISIN PERUSKOULUN YMPÄRISTÖOPIN ETUSIVULLE

Artikkeleiden vieressä olevat kuvakkeet kertovat artikkeleiden kehitysasteesta.

Artikkeleiden kehitysasteet
Aloitettu:     Kehittyvä:     Puolivalmis/voi käyttää osittain:     Kehittynyt/voi käyttää :     Ensimmäinen luonnos valmis/voi käyttää:    

"Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön."

Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut käsittelevät neljää suurempaa aihepiiriä: aineita, energiaa, Maan planetaarisuutta ja elinympäristön ekologiaa. Nämä aihepiirit johdattavat samalla yläkoulussa opiskeltavien luonnontieteiden perusteisiin. - Aineiden ominaisuuksia käsittelevät aiheet ovat pääosin kemiaa, energian säilymiseen liittyvät ilmiöt puolestaan fysiikkaa. Maan planetaarisuus kuuluu maantieteeseen ja elinympäristön ekologia biologiaan. Aihepiirit liittyvät monin tavoin toisiinsa. Jokainen artikkeli sisältää opittavaa yhtä oppituntia varten. Yhteensä kokonaisuus tarjoaa aiheita jopa 20 oppitunnin opiskelemiseen.

Aineet ja niiden ominaisuuksia muokkaa

Aineen olomuodot muokkaa

Vesi muokkaa

Vedellä on monenlaisia ominaisuuksia     muokkaa

Veden kolme olomuotoa      muokkaa

Pääartikkeli: Veden kolme olomuotoa

Tämä artikkeli on alakoulun alaluokille tarkoitettu paketti veden kolmesta olomuodosta.

Vedellä on kolme olomuotoa muokkaa

Vedellä on kaikkien aineiden tapaan kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Olomuodon muutoksilla on niitä kuvaavat nimitykset, ja lämpötilan muutos aiheuttaa olomuodon muutoksen.

Tämä artikkeli on vaikeusasteeltaan alakoulun yläluokille suunnattu artikkeli veden olomuodoista ja niiden muutoksista.

Vesi kiertää luonnossa muokkaa

Pääartikkeli: Vesi kiertää luonnossa

Tämä artikkeli kertoo veden kiertokulusta lyhyesti ja tiivistäen. Tekstin vaikeusaste sopii alakoulun alaluokille.

Veden kiertokulku      muokkaa

 
Pääartikkeli: Veden kiertokulku

Tämä artikkeli kertoo yksityiskohtaisemmin veden kiertokulusta ja soveltuu siksi hieman taitavammille lukijoille.

Suurin osa maapallon vedestä on suolaista vettä     muokkaa

Ilma muokkaa

Ilma on kaasumainen aine muokkaa

Pääartikkeli: Ilma on kaasumainen aine

Miksi jää on kovaa ja kaasua ei voi nähdä? muokkaa

Palamisessa palava aine reagoi hapen kanssa muokkaa

Yhteyttämisessä syntyy sokeria ja happea muokkaa

 

Tässä artikkelissa selitetään yhteyttäminen, kasvien merkitys ihmisille sekä kemiallisen reaktion käsite.

Aineen säilyminen muokkaa

Energia ja sen säilyminen muokkaa

Energia muokkaa

Pääartikkeli: Energia

Tässä artikkelissa käydään läpi

  • Mistä kaikki maapallon energia on peräisin.
  • Mitä tarkoitetaan energian säilymisen lailla sekä joitakin esimerkkejä erilaisista energian muodoista.

Artikkeli on kirjoitettuu alakoulun ylemmille luokille.

Lämpöenergia siirtyy muokkaa

Pääartikkeli: Lämpöenergia siirtyy

Tässä artikkelissa kerrotaan lämpöenergian siirtymisestä lämpimästä kohti kylmää sekä selitetään mitä tarkoitetaan eristeillä. Artikkeli soveltuu alakoulun yläluokille.

Lämpö muokkaa

Ääni muokkaa

Valo muokkaa

Ravintoketju muokkaa

Luonnossa kaikki ovat jonkun toisen ravintoa muokkaa

Ravintoketjuissa energia liikkuu muokkaa

Maan planetaarisuus muokkaa

Maailmankaikkeus muokkaa

Lähiavaruus muokkaa

Tässä artikkelissa käydään läpi termit maailmankaikkeus, galaksi, aurinkokunta, planeetta sekä kuu. Tämä artikkeli on lyhyehkö ja helppolukuinen, ja soveltuu siksi alemmille luokille avaruuteen tutustumisen aloitukseksi.

Aurinkokunta muokkaa

Aurinko muokkaa

Planeetat muokkaa

Kuu muokkaa

Maapallon rakenne muokkaa

Päivän ja yön vaihtelu muokkaa

Vuodenajat muokkaa

Käsitepankki muokkaa

Eliöiden, elinympäristöjen ja ihmisen vuorovaikutus muokkaa

Kasvit ja eläimet tarvitsevat toisiaan muokkaa

Eläinten lisääntyminen muokkaa

Kalojen lisääntyminen muokkaa

Lintujen lisääntyminen muokkaa

Nisäkkäiden lisääntyminen muokkaa

Kasvien lisääntyminen muokkaa

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus muokkaa

Metsänhoito muokkaa

Metsien hyötykäyttö muokkaa

Tässä artikkelissa kerrotaan ihmisen mahdollisuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista metsien käytössä. Tässä artikkelissa käsitellään myös jokamiehenoikeuksia.

Ravinnontuotanto ja ruoan reitti muokkaa

Kasvikset muokkaa

Viljakasvit muokkaa

Muut viljelykasvit muokkaa

Kala muokkaa

Lihantuotanto muokkaa

Tämä artikkeli on tynkä. Varsinaiset artikkelit ovat alapuolella.

Maatilan eläimet (helppolukuinen) muokkaa

Lyhyt teksti maatilan eläimistä.

Maito, liha ja munat tulevat maatilalta (pidempi). muokkaa

Ravinnontuotanto: Ruokaa metsästä (marjat, sienet ja riista) muokkaa

Tässä artikkelissa tutustutaan marjoihin ja sieniin.

Kestävät ruokavalinnat muokkaa

Tässä kappaleessa kerrotaan ruokahävikistä sekä eettisistä ruokavalinnoista.