S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut

<< TAKAISIN PERUSKOULUN YMPÄRISTÖOPIN ETUSIVULLE

Artikkeleiden vieressä olevat kuvakkeet kertovat artikkeleiden kehitysasteesta.

Artikkeleiden kehitysasteet
Aloitettu:     Kehittyvä:     Puolivalmis/voi käyttää osittain:     Kehittynyt/voi käyttää :     Ensimmäinen luonnos valmis/voi käyttää:    

"Erilaisten materiaalien ja aineiden avulla tarkastellaan olomuotoja ja aineiden ominaisuuksia. Palaminen, yhteyttäminen ja veden kiertokulku muodostavat pohjan aineen muutosten ja aineen säilymisen periaatteen hahmottamiselle. Lämpötilan mittaamisen, lämpöenergiaan perehtymisen ja energialajien muuntumisen avulla tutustutaan energian säilymisen periaatteeseen. Tutkitaan ääni- ja valoilmiöitä. Perehdytään lähiavaruuteen, vuodenaikoihin, päivän ja yön vaihteluun sekä maapallon rakenteeseen. Tutkitaan eliöiden ja niiden elinympäristöjen sekä ihmisen toiminnan vuorovaikutussuhteita. Tutustutaan ravintoketjuihin, eläinten ja kasvien lisääntymiseen, ravinnon tuotantoon ja ruoan reitteihin sekä metsien hyötykäyttöön."

Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut käsittelevät neljää suurempaa aihepiiriä: aineita, energiaa, Maan planetaarisuutta ja elinympäristön ekologiaa. Nämä aihepiirit johdattavat samalla yläkoulussa opiskeltavien luonnontieteiden perusteisiin. - Aineiden ominaisuuksia käsittelevät aiheet ovat pääosin kemiaa, energian säilymiseen liittyvät ilmiöt puolestaan fysiikkaa. Maan planetaarisuus kuuluu maantieteeseen ja elinympäristön ekologia biologiaan. Aihepiirit liittyvät monin tavoin toisiinsa. Jokainen artikkeli sisältää opittavaa yhtä oppituntia varten. Yhteensä kokonaisuus tarjoaa aiheita jopa 20 oppitunnin opiskelemiseen.

Aineet ja niiden ominaisuuksia

muokkaa

Vedellä on monenlaisia ominaisuuksia    

muokkaa

Veden kolme olomuotoa     

muokkaa
Pääartikkeli: Veden kolme olomuotoa

Tämä artikkeli on alakoulun alaluokille tarkoitettu paketti veden kolmesta olomuodosta.

Vedellä on kolme olomuotoa

muokkaa

Vedellä on kaikkien aineiden tapaan kolme olomuotoa: kiinteä, neste ja kaasu. Olomuodon muutoksilla on niitä kuvaavat nimitykset, ja lämpötilan muutos aiheuttaa olomuodon muutoksen.

Tämä artikkeli on vaikeusasteeltaan alakoulun yläluokille suunnattu artikkeli veden olomuodoista ja niiden muutoksista.

Vesi kiertää luonnossa

muokkaa
Pääartikkeli: Vesi kiertää luonnossa

Tämä artikkeli kertoo veden kiertokulusta lyhyesti ja tiivistäen. Tekstin vaikeusaste sopii alakoulun alaluokille.

Veden kiertokulku     

muokkaa
 
Pääartikkeli: Veden kiertokulku

Tämä artikkeli kertoo yksityiskohtaisemmin veden kiertokulusta ja soveltuu siksi hieman taitavammille lukijoille.

Suurin osa maapallon vedestä on suolaista vettä    

muokkaa

Ilma on kaasumainen aine

muokkaa
Pääartikkeli: Ilma on kaasumainen aine

Miksi jää on kovaa ja kaasua ei voi nähdä?

muokkaa

Palamisessa palava aine reagoi hapen kanssa

muokkaa

Yhteyttämisessä syntyy sokeria ja happea

muokkaa
 

Tässä artikkelissa selitetään yhteyttäminen, kasvien merkitys ihmisille sekä kemiallisen reaktion käsite.

Energia ja sen säilyminen

muokkaa

Energia

muokkaa
Pääartikkeli: Energia

Tässä artikkelissa käydään läpi

  • Mistä kaikki maapallon energia on peräisin.
  • Mitä tarkoitetaan energian säilymisen lailla sekä joitakin esimerkkejä erilaisista energian muodoista.

Artikkeli on kirjoitettuu alakoulun ylemmille luokille.

Lämpöenergia siirtyy

muokkaa
Pääartikkeli: Lämpöenergia siirtyy

Tässä artikkelissa kerrotaan lämpöenergian siirtymisestä lämpimästä kohti kylmää sekä selitetään mitä tarkoitetaan eristeillä. Artikkeli soveltuu alakoulun yläluokille.

Ravintoketju

muokkaa

Luonnossa kaikki ovat jonkun toisen ravintoa

muokkaa

Ravintoketjuissa energia liikkuu

muokkaa

Maan planetaarisuus

muokkaa

Tässä artikkelissa käydään läpi termit maailmankaikkeus, galaksi, aurinkokunta, planeetta sekä kuu. Tämä artikkeli on lyhyehkö ja helppolukuinen, ja soveltuu siksi alemmille luokille avaruuteen tutustumisen aloitukseksi.

Eliöiden, elinympäristöjen ja ihmisen vuorovaikutus

muokkaa

Kasvit ja eläimet tarvitsevat toisiaan

muokkaa

Eläinten lisääntyminen

muokkaa

Kalojen lisääntyminen

muokkaa

Lintujen lisääntyminen

muokkaa

Nisäkkäiden lisääntyminen

muokkaa

Kasvien lisääntyminen

muokkaa

Ihmisen ja luonnon vuorovaikutus

muokkaa

Metsänhoito

muokkaa

Metsien hyötykäyttö

muokkaa

Tässä artikkelissa kerrotaan ihmisen mahdollisuuksista, oikeuksista ja velvollisuuksista metsien käytössä. Tässä artikkelissa käsitellään myös jokamiehenoikeuksia.

Ravinnontuotanto ja ruoan reitti

muokkaa

Tämä artikkeli on tynkä. Varsinaiset artikkelit ovat alapuolella.

Lyhyt teksti maatilan eläimistä.

Ravinnontuotanto: Ruokaa metsästä (marjat, sienet ja riista)

muokkaa

Tässä artikkelissa tutustutaan marjoihin ja sieniin.

Kestävät ruokavalinnat

muokkaa

Tässä kappaleessa kerrotaan ruokahävikistä sekä eettisistä ruokavalinnoista.