S5 Luonnon rakenteet, periaatteet ja kiertokulut/Yhteyttämisessä kasvit muodostavat sokeria ja happea

Ihmiset ja eläimet tarvitsevat happea ja energiaa elääkseen. Mistä happi ja energia tulee maapallolle?

Yhteyttämisessä kasvi muodostaa vedestä ja hiilidioksidista sokeria ja happea

muokkaa
 
Yhteyttämisessä kasvit muodostavat vedestä ja hiilidioksidista sokeria ja happea. Huom! Mikäli kuva-animaatio ei ala näky automaattisesti (esim. mobiililaitteella), klikkaa tästä.

Yhteyttämisessä kasvit ottavat juurillaan maasta vettä ja lehdillään ilmasta hiilidioksidia ja muodostavat niistä auringon valoenergian avulla itselleen ravinnoksi sokeria. Samalla syntyy ihmisille ja eläimille elintärkeää happea. Vesi ja hiilidioksidi muuttuvat siis sokeriksi ja hapeksi.

Tämä yhteyttämiseksi eli fotosynteesiksi kutsuttu kemiallinen reaktio tapahtuu erityisesti kasvien vihreiden lehtien soluissa olevissa viherhiukkasissa. Sokeri, jota yhteyttämisessä syntyy, on nimeltään glukoosi. Kasvit varastoivat osan syntyvästä sokerista ja käyttävät sitä ravinnoksi ja energiaksi itselleen. Sokeri on kemiallista energiaa. Kasvit siis kykenevät itse tuottamaan oman ravintonsa auringon valon avulla. Ne ovat ainoa tuottajiksi kutsuttu ryhmä, joka kykenee auringon valon avulla itse tuottamaan oman ravintonsa. Kaikki eläimet, myös me ihmiset, olemme kuluttajia. Me saamme energiamme syömällä joko kasveja, kasveja syöviä eläimiä tai eläimiä, jotka syövät kasveja syöviä eläimiä. Näin ollen kaikki energia maapallolla, myös meidän ruuasta saamamme, on peräisin auringosta.

Tarvitsemme kasveja

muokkaa

Kaikki maapallolla oleva happi on peräisin yhteyttämisestä. Kasvien lisäksi tietyt bakteerit ja levät kykenevät yhteyttämiseen eli muodostamaan happea[1].

Ihmiset ja eläimet eivät pysty elämään ilman happea. Lisäksi, kun ihmiset ja eläimet hengittävät, ilmakehään syntyy hiilidioksidia. Hiilidioksidia tulee ilmakehään myös tehtaista ja esimerkiksi autojen pakokaasuina. Hiilidioksidi on suurina määrinä haitallista ihmisille, eläimille ja koko maapallolle.

 
Yhteyttämisessä kasvi muodostaa hiilidioksidista ja vedestä auringon energian avulla sokeria ja happea.

Yhteyttämisessä kasvit poistavat ilmakehästä hiilidioksidia ja muodostavat tilalle elintärkeää happea. Kasvien tavoitteena ei kuitenkaan ole tuottaa ihmisille ja eläimille happea tai poistaa hiilidioksidia. Yhteyttämisessä kasvin tavoitteena on muodostaa itse itselleen ravintoa eli sokeria. Happi syntyy yhteyttämisen sivutuotteena ja samalla ilmakehästä poistuu haitallista hiilidioksidia. Koska kasvi ei itse tarvitse happea, se päästää hapen ilmakehään. Ihmisten ja eläinten kannalta aika onnekas sattuma siis.

Yhteyttäminen on esimerkki kemiallisesta reaktiosta

muokkaa

Kemiallisella reaktiolla tarkoitetaan tapahtumaa, jossa kaksi tai useampi aine on vuorovaikutuksessa keskenään muodostaen kokonaan uuden aineen tai uusia aineita. Yhteyttäminen eli fotosynteesi on esimerkki tällaisesta kemiallisesta reaktiosta. Kemiallisessa reaktiossa on aina vähintään kaksi lähtöainetta, joiden on oltava vuorovaikutuksessa eli kosketettava toisiaan. Kun lähtöaineet ovat vuorovaikutuksessa, ne reagoivat ja syntyy kokonaan uusi aine tai aineita, joita kutsutaan reaktiotuotteiksi.

Vaikka kemiallinen reaktio on monimutkaiselta kuulostava sana, on kyseessä aivan arkipäiväinen ilmiö. Löydät kemiallisia reaktioita paljon ympäriltäsi. Tällaisia ovat esimerkiksi ruuan pilaantuminen, palaminen ja raudan ruostuminen.

 
Pohdi tässä välissä!

Kemialliseen reaktioon tarvitaan lähtöaineita ja siitä syntyy reaktiotuotteita. Mitä ovat yhteyttämisen lähtöaineet ja reaktiotuotteet?


 
Tärkeää muistaa!
  • Yhteyttämisessä eli fotosynteesissä kasvit muodostavat auringon energian avulla vedestä ja hiilidioksidista sokeria ja happea.
  • Kaikki energia on peräisin auringosta.
  • Tarvitsemme kasveja tuottamaan happea ja poistamaan hiilidioksidia.
  • Kemiallisessa reaktiossa kaksi tai useampi aine muodostaa kokonaan uusia aineita.
  • Yhteyttäminen on kemiallinen reaktio.

Tehtäviä ja pohdittavaa

muokkaa
  1. Pohtikaa, miksi metsiä sanotaan maapallon keuhkoiksi.
  2. Yrittäkää päätellä tässä oppimanne perusteella, kummat tulivat maapallolle ensin: kasvit vai eläimet? Perustelkaa vastauksenne.
  3. Tutkikaa, mitä haittaa maapallolle on liian suuresta hiilidioksidin määrästä. Miten hiilidioksidi vaikuttaa ilmastoon?

Lue lisää

muokkaa

Lähteet

muokkaa