S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen/Vaikuttaminen ympäröivään maailmaan