S6 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Artikkeleiden vieressä olevat kuvakkeet kertovat artikkeleiden kehitysasteesta.

Artikkeleiden kehitysasteet
Aloitettu:     Kehittyvä:     Puolivalmis/voi käyttää osittain:     Kehittynyt/voi käyttää :     Ensimmäinen luonnos valmis/voi käyttää:    

"S1 Kestävän tulevaisuuden rakentaminen: Sisältöjä valittaessa otetaan huomioon luonnon monimuotoisuuden vaaliminen, ilmastonmuutos ja sen hillitseminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, terveyden edistäminen, oman kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisessa maailmassa eläminen sekä ihmiskunnan globaali hyvinvointi nyt ja tulevaisuudessa. Pohditaan oman toiminnan vaikutuksia itselle, toisiin ihmisiin, eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan. Harjoitellaan ympäristövastuullista toimintaa omassa lähiympäristössä sekä toisista huolehtimista. Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla."

Kestävä kehitys muokkaa

Ilmastonmuutos on maailmanlaajuinen ongelma muokkaa

Luonnon monimuotoisuus muokkaa

Luonnonvarat muokkaa

Pääartikkeli: Luonnonvarat

Terveyden edistäminen muokkaa

Kulttuuriperintö muokkaa

Monikulttuurinen maailma muokkaa

Globaali hyvinvointi muokkaa

Oman toiminnan vaikutus muihin muokkaa

Eläintensuojelu muokkaa

Luonnonsuojelu muokkaa

Vaikuttaminen ympäröivään maailmaan muokkaa

Jätteiden lajittelu ja kierrättäminen muokkaa