Suomen kieli/Sanaluokat/Numeraalit

Numeraalit on nomineihin kuuluva sanaluokka. Numeraaleja ovat perusluvut (kardinaalit) ja järjestysluvut (ordinaalit).


PERUSLUVUT

 0 nolla
 1 yksi              30 kolmekymmentä              
 2 kaksi             40 neljäkymmentä
 3 kolme             50 viisikymmentä
 4 neljä             60 kuusikymmentä
 5 viisi             70 seitsemänkymmentä
 6 kuusi             80 kahdeksankymmentä 
 7 seitsemän           90 yhdeksänkymmentä
 8 kahdeksan           100 sata
 9 yhdeksän           101 satayksi 
10 kymmenen           120 satakaksikymmentä
11 yksitoista          155 sataviisikymmentäviisi
12 kaksitoista          200 kaksisataa
13 kolmetoista         1000 tuhat
14 neljätoista         10000 kymmenentuhatta
15 viisitoista        100000 satatuhatta
20 kaksikymmentä       1000000 miljoona
21 kaksikymmentäyksi   1000000000 miljardi
22 kaksikymmentäkaksi
23 kaksikymmentäkolme
JÄRJESTYSLUVUT

 1. ensimmäinen          30. kolmaskymmenes     
 2. toinen             40. neljäskymmenes 
 3. kolmas             50. viideskymmenes
 4. neljäs             60. kuudeskymmenes
 5. viides             70. seitsemäskymmenes
 6. kuudes             80. kahdeksaskymmenes
 7. seitsemäs           90. yhdeksäskymmenes
 8. kahdeksas           100. sadas
 9. yhdeksäs           101. sadasensimmäinen 
10. kymmenes           120. sadaskahdeskymmenes
11. yhdestoista          155. sadasviideskymmenesviides 
12. kahdestoista         200. kahdessadas
13. kolmastoista         1000. tuhannes
14. neljästoista        10000. kymmenestuhannes
15. viidestoista        100000. sadastuhannes
16. kuudestoista       1000000. miljoonas
17. seitsemästoista    1000000000. miljardis
18. kahdeksastoista
19. yhdeksästoista
20. kahdeskymmenes
21. kahdeskymmenesensimmäinen
22. kahdeskymmenestoinen
23. kahdeskymmeneskolmas