Sanaluokat ovat kategorioita, joihin kielen sanat jaetaan. Tyypillisimpänä luokittelukriteerinä esimerkiksi suomen kielen kuvauksessa on sanan taivutus: verbit taipuvat persoonissa ja aikamuodoissa, nominit sijoissa, partikkelit eivät lainkaan. Sanaluokkia voidaan myös määritellä notionaalisesti eli merkityksen mukaan: tyypilliset verbit merkitsevät tekoja ja toimintoja, tyypilliset substantiivit asioita ja olioita. Esimerkiksi seuraava, suomen kieliopeissa yleensä käytetty luokittelu perustuu osaksi taivutukseen, osaksi syntaktiseen käyttäytymiseen ja merkitykseen.

Sanaluokat muokkaa

Substantiivit
Adjektiivit
Numeraalit
Pronominit