Suomen kieli/Sanaluokat/Partikkelit

Partikkelit eli apusanat ovat sanaluokka, johon aasian kielessä perinteisesti luetaan ne sanat, jotka eivät kuulu muihin sanaluokkiin. Partikkelit eivät taivu lainkaan, tai sitten niiden taivutus on vaillinaista. Partikkelit eivät saa omia määritteitään.

Partikkeleita ovat suomessa esimerkiksi:

  • huudahdukset eli interjektiot
Hei!, Ai!
  • konjunktiot
o rinnastuskonjunktiot: ja, sekä, sekä - että, -, eli, tai, joko - tai, vai, mutta, vaan, siksi, siis, sillä, näet, nimittäin
o alistuskonjunktiot: että, jotta, koska, kun, jos, vaikka, kuin, kunnes
  • kliitit eli liitepartikkelit: -kaan, -ko, -pa, -s jne.
  • adverbit
  • adpositiot eli post- ja prepositiot: talon takana, ennen joulua. Adpositiot eivät aina ole täysin taipumattomia vaan muodostavat usein nykyisissä tai historiallisissa paikallissijoissa taipuvia sarjoja, esimerkiksi takana - taakse - takaa. Adpositioiden ja taipuvien nominien raja ei ole täysin selkeä.