Suomen kieli/Suomen kieli käyttöön

ß→Tekstit ovat monimutkaisia ja vaikeita ymmärtää, koska teksti ovat käytännön puhetilanteita ja tapahtumia. Sanojen oikeinkirjoitus ja kielioppi voivat siis olla vaikeampia ymmärtää ja hahmottaa. Aloittelijoiden/vasta-alkajien suositellaan aloittavan tason 1 teksteistä. Tekstit on pyritty sijoittamaan mahdollisimman hyvin tasoihin niiden vaikeuden mukaan.

Tekstejä on pyritty selittämään eri sivulla erilaisia tapoja hyväksi käyttäen.

Tekstin selittämisessä käytetään apuna eri menetelmiä, kuten korostamalla sanoja ja lauseita teksteissä. Opiskelijat voivat tehdä lisäkysymyksiä sivun keskustelusivulla. Keskustelusivua voi käyttää apuna ymmärtämisessä ja analyysin teossa. Mikäli ymmärtäminen sanojen kuin lauseidenkin kanssa on vaikeaa voidaan siitä keskustella keskustelusivulla. Sivuston kieli on enimmäkseen suomea. Suomea äidinkielenään puhuvien toivotaan myös osallistuvan kehitykseen. Sisäänkirjautuneet käyttäjät voivat lisätä sivujaan tarkkailulistalle.

Mitä alhaisemmin tason teksti on kyseessä sitä tarkemman selityksen se vaatii. Vastaavasti korkeammalla tasolla vain vaikeimmat sanat tai lauseet on selitetty. Kokonaisuudessaan kirjan kehittämisestä on luettavissa kirjan johdannossa.

Lukeminen muokkaa

Yleiskieli muokkaa

Taso 1 muokkaa

Taso 2 muokkaa

Suot

Kihlaus

Rajalla

Taso 3 muokkaa

Koti Suomessa

Terveydenhuolto

Taso 4 muokkaa

Rahankäyttöopas

Pyöräilijä liikenteessä

Taso 5 muokkaa

Taso 6 muokkaa

Ilkka Jääskeläinen

Puhekieli muokkaa

Taso 1 muokkaa

Paras Romanttinen komedia

Taso 2 muokkaa

Taso 3 muokkaa

Kahvi ulkomailla

Kylpylä aikuisille

Taso 4 muokkaa

Taso 5 muokkaa

Miten erottuu

Taso 6 muokkaa

Nopeusrajoitukset mitoitettu

Kuunteleminen muokkaa

Puhuminen muokkaa

Kieliopin artikkelit muokkaa