Suomen kieli/Suomen kieli käyttöön/Sanasto/järvi

Puula Hirvensalmella
JÄRVI (substantiivi)
Genetiivi Partitiivi Illatiivi
YKSIKKÖ Järven Järveä Järveen
MONIKKO Järvien Järviä Järviin
Oulujärven sijainti
Baikaljärvi, Baikaljärvi (venäjäksi О́зеро Байка́л, Ozero Baikal) on järvi eteläisessä Siperiassa, Burjatiassa ja Irkutskin alueella Venäjällä.

Käännökset muokkaa

озеро / lake / göl / สาบ / See / lac / بحيرة /

Määritelmät muokkaa

1a. Järvi on laaja seisova vesistö.

1b. Järvi on suuri maansisäinen alue missä seisoo paljon vettä. Niin paljon, että voi purjehtia.

Vastaavat ja erilaiset sanat muokkaa

Lampi Lampi on myös maansisäinen vesi paikka, mutta järvi on paljon isompi kuin lampi. Lampi on pieni, mutta järvi on iso. Lampi on tavallista liian pieni purjehtia.

Meri Meressä on myös paljon vettä, mutta se ei ole maansisäinen. Merellä voi tehdä maailmanympärimatka mutta järvellä ei voi.

Joki Koki on myös maan sisäinen vesipaikka missä paljon vettä mutta se muuttuu koko ajan. Joki on pitkä ja kapea, mutta järvi on leveä.

Lahti Lahti on meren tai järven muodostelma, jossa vesi työntyy pitkälle mantereeseen kuuluvien maa-alueiden väliin.

Vartalot muokkaa

Järve- (yksikkö)

Järvi- (monikko)

Poikkeukset muokkaa

Järvi (yksikön nominatiivi)

Järvet (monikon nominatiivi)

Vastakohta muokkaa

Ei ole vastakohtaa.

Sana käytössä muokkaa

Järvi on laaja seisova vesistö.

A järvi (lake) is a wide body of standing water.

Järvi on iso maansisäinen alue missä seisoo paljon vettä, jolla voi purjehtia.

A järvi (lake) is a great inland area containing a great deal of standing water. Enough to sail upon.

Saimaa on Suomen suurin järvi (n. 1 377 neliö kilometriä).

Saimaa is Finland's largest lake (approx 1, 377 sq. km).

Suomessa on 187 888 järveä ja 647 jokea.

In Finland there are 187 888 lakes and 647 rivers.

Suomessa on järviä noin 10% pinta-alasta.

Lakes in Finland comprise about 10 % of the surface area.

Miten haluaisit viettää lomasi? Suomessa, järven rannalla vai jossakin ulkomailla?

How would you you like to spend your holiday? In Finland by the lake shore or somewhere abroad? (Literally, by the shore of a lake).

Yleensä järveen johtaa joki.

Generally, there is a river leading into the lake.

Järven lämpötila on noussut kaksi astetta viikossa.

The temperature of the lake has risen by two degrees in a week

Järvien ja jokien lämpötilat ovat nousseet kaksi astetta viikossa.

The temperatures of the lakes and rivers have risen by two degrees in a week.

Tuhansia rapuja istutetaan Salon seudun järviin ja jokiin.

Thousands of crayfish have been placed into the lakes and rivers of the Salo region.

Järvet ovat maamme kolmanneksi suurin hiilivarasto soiden ja metsämaan jälkeen

Lakes are our country's third biggest carbon store after swamps and forests

Linkkejä muokkaa