Työturvallisuus kemian laboratoriossa

Kemian laboratorioissa työturvallisuus on ensiarvoisen tärkeä asia. Ennen kuin mitään kokeita tai töitä voidaan suorittaa, on oltava perustiedot sekä kyseiseen työhön että yleiseen laboratoriotyöhön liittyvästä työturvallisuudesta.

Laboratoriotöitä koskee työturvallisuuslaki ja kemikaaleja kemikaalilaki ja -asetus.

Kappaleet muokkaa

  1. Yleinen turvallisuus
  2. Kemikaalit
  3. Jätteiden käsittely
  4. Paloturvallisuus
  5. Ensiapu