Työturvallisuus kemian laboratoriossa/Jätteiden käsittely

KemikaalijäteMuokkaa

Kemian laboratoriossa on oltava erilliset jätesäiliöt kemikaaleille joita ei voi huuhtoa viemäriverkostoon.

Radioaktiivinen jäteMuokkaa

LasijäteMuokkaa

Terävä tai viiltävä jäteMuokkaa

MetallijäteMuokkaa