VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/Dekooderi

Information

Lue ensin Digitaalipiirit / Enkooderit ja dekooderit (Encoders-Decoders)

Dekooderi

muokkaa

 

VHDL toteutus

muokkaa
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity dekooderi_3_8_EN is
  Port ( A0 : in std_logic;
      A1 : in std_logic;
      A2 : in std_logic;
      EN : in std_logic;
      D0 : out std_logic;
      D1 : out std_logic;
      D2 : out std_logic;
      D3 : out std_logic;
      D4 : out std_logic;
      D5 : out std_logic;
      D6 : out std_logic;
      D7 : out std_logic);
end dekooderi_3_8_EN;

architecture Beh of dekooderi_3_8_EN is
begin
  D0 <= not A2 and not A1 and not A0 and EN;
  D1 <= not A2 and not A1 and A0 and EN;
  D2 <= not A2 and A1 and not A0 and EN;
  D3 <= not A2 and A1 and A0 and EN;
  D4 <= A2 and not A1 and not A0 and EN;
  D5 <= A2 and not A1 and A0 and EN;
  D6 <= A2 and A1 and not A0 and EN;
  D7 <= A2 and A1 and A0 and EN;
end Beh;

Simulaatiotulos

muokkaa