VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa

Tämän laboratoriotyömoduulin lähtötiedoiksi riittää teoriamoduulin Digitaalipiirit tiedot. Kunkin sivun alussa olevalla infolaatikolla viitataan vielä tarkemmin sivulla käsiteltyyn asiaan liittyville teoriasivuille.

Kaikki laboratoriotyömoduulissa esitellyt VHDL-koodit voidaan simuloida ja syntetisoida ilmaisella XILINX ISE WebPACK suunnitteluohjelmistolla.

Tämä teksti on tuotu vieraskielisestä lähteestä ja sen käännös on keskeneräinen.
Voit auttaa Wikikirjastoa tekemällä käännöksen loppuun.

Alasivujen sisältöjä tuotetaan/käännetään/täydennetään jatkossa samassa tahdissa vastaavien en-versioiden kanssa.

Information

Lue ensin Digitaalipiirit

Kombinaatiologiikka Muokkaa

 1. Dekooderi
 2. Multiplekseri
 3. Prioriteettienkooderi
 4. 4-bittinen summain
 5. 4-bittinen kertolaskupiiri
 6. 4-bittinen ALU

Sekvenssilogiikka Muokkaa

 1. D-kiikku
 2. T-kiikku
 3. JK-kiikku
 4. 4-bittinen binäärilaskuri
 5. 4-bittinen BCD-laskuri
 6. 4-bittinen siirtorekisteri
 7. 4-bittinen kierretty rengaslaskuri

Tilakoneet Muokkaa

 1. D-kiikuilla toteutettu tilakone-esimerkki
 2. T-kiikuilla toteutettu tilakone-esimerkki
 3. JK-kiikuilla toteutettu tilakone-esimerkki
 4. Tilakaaviolla kuvattu tilakone-esimerkki

Suunnitteluesimerkkejä Muokkaa

 1. PicoBlaze-esimerkkisovellus
 2. VHDL:stä kortille -tutoriaali

Katso myös Muokkaa