VHDL-kieli FPGA-suunnittelussa/4-bittinen summain

4-bittinen summainMuokkaa

4-bittisensummaimen rakentaminen tapahtuu ketjuttamalla neljä kokonaissummainta yhteen viemällä kokonaissummainen Cout toisen summaimen Cin nastaan, kuten alhaisessa kuvassa tehdään.

Kokonaissummaimen logiikka.

NET_4-bittinensummain.PNG

Toiminta esimerkkiMuokkaa

Jos syötämme ylhäällä olevaan summaimen lähtöihin alhaalla olevasta simulaatio esimerkistä heksaluvut 2 ja A eli 0010 ja 1010 summaimen tuloista tulee logiikka piirien sääntöjen mukaisesti heksaluku C 1100.

 

VHDL koodiMuokkaa

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity Adder is
  port( Nibble1, Nibble2: in std_logic_vector(3 downto 0); 
     Sum: out std_logic_vector(3 downto 0); 
     Carry_out: out std_logic);
end Adder;
 
architecture Behavioral of Adder is
  signal temp: std_logic_vector(4 downto 0); 
begin 
  temp <= conv_std_logic_vector( (conv_integer(Nibble1) + conv_integer(Nibble2)),5); 
  Sum <= temp(3 downto 0); 
  Carry_out <= temp(4);
end Behavioral;

SimulaatiotulosMuokkaa

 

Katso myösMuokkaa

LähteetMuokkaa

 • Seppo Haltsonen, Jaakko Levomäki, Esko T. Rautanen: Digitaalitekniikka. Edita, 2004. ISBN 951-37-3886-8.