Yrityksen perustajan opas/Sukupolvenvaihdos yrityksessä/Koulutusta ja tukea

ViestinVaihto-palvelu

ViestinVaihto on työ- ja elinkeinoministeriön sekä ELY-keskusten luoma palvelu, joka auttaa sukupolvenvaihdokseen valmistautuvia pk-yrityksiä. Viestinvaihto sisältää luopujan tilanteen selvittämisen, yrityksen taloudellisen arvon määrittämisen, verotuksellisten ja juridisten kysymysten sekä eri luovutusvaihtoehtoihin liittyvien rahoitusmahdollisuuksien selvittämisen ja toimenpidesuositukset. ViestinVaihto toteutetaan kolmen päivän mittaisena yrityskohtaisena konsultointina, joka maksaa yritykselle 840–980 euroa yrityksen koosta riippuen (alv 0 %). Lisäkonsultoinnista veloitetaan 300–400 euroa päivältä.

Lisätietoa: http://www.te-keskus.fi/viestinvaihto, http://www.yrityssuomi.fi


Opas sukupolvenvaihdokseen

-Johtajuuden ja omistajuuden muutokset perheyrityksessä -työkirja on saatavilla maksutta sähköisesti http://www.yrityssuomi.fi/omistajanvaihdos/luopujayrityksen tulevaisuuden suunnittelu/apua valmistautumiseen ja pohdintaa varten.


Suomen Yrityskummit ry Suomen Yrityskummit ry auttaa sukupolvenvaihdoksessa liittyvissä asioissa.

Lisätietoja: http://www.yrityskummit.fi


Finnveran rahoitus Finnveran rahoitus sopii mm. yrityskauppoihin ja omistajanvaihdoksiin.


Yrittäjälaina

Yrittäjälaina on tarkoitettu osakeyhtiön osakepääoman tai sijoitetun vapaan oman pääoman, avoimen tai kommandiittiyhtiön yhtiöpanoksen maksamiseen tai korottamiseen sekä osakkeiden tai osuuksien ostamiseen.

Yrittäjälainaa voidaan myöntää osakeyhtiön osakkaalle, jonka osuus osakepääomasta ja äänivallasta on yrittäjälainalla rahoitetun sijoituksen tai osakekaupan jälkeen vähintään 20 %, avoimen yhtiön yhtiömiehelle tai kommandiittiyhtiön vastuunalaiselle yhtiömiehelle. Yrittäjälainan saajan on osallistuttava yrityksen operatiiviseen toimintaan päätoimisesti ja hänen henkilökohtainen taloutensa on oltava kunnossa. Laina voi olla enintään 100 000 euroa luotonsaajaa kohti. Laina-aika on enintään kymmenen vuotta. Yrittäjälaina on yrittäjän henkilökohtainen laina.

Lisätietoa: http://www.finnvera.fi


Luopumistuki

Luopumistukeen ovat oikeutettuja viljelijät ja poronhoitajat, jotka pysyvästi lopettavat maataloustuotannon tai porotalouden harjoittamisen ennen varsinaista eläkeikää. Luopumistuki nykymuotoisena on voimassa vuosina 2011–2014. Luopumistuki soveltuu myös tietyin edellytyksin sukupolvenvaihdostilanteisiin. Luopumistukihakemuksen voi tehdä Mela-asiamiehen tai maaseutuelinkeinoviranomaisen luona. He myös lähettävät hakemuksen asiakirjoineen Melaan. Luopumistuesta on aina ennen luopumista haettava ehdollinen päätös.

Lisätietoja: http://www.mela.fi