Katso myös muut elämänkatsomustiedon oppikirjat

Kulttuurit muokkaa

Tällä kurssilla tutustutaan uskonnottomiin kulttuureihin. Teos auttaa ymmärtämään uskonnottomien ja muiden kulttuurien keskinäisiä suhteita, eroja, yhtäläisyyksiä ja historiallisia juuria. Kurssilla tutustutaan ateistiseen kirjallisuuteen ja uskonnottomien järjestöihin sekä tutkitaan viestintää, taiteita ja kulttuurihistoriaa uskonnottomasta näkökulmasta.[1]

Kurssilla tutustutaan uskonnottoman elämänkäsityksen perusteisiin sekä muihin uskonnottomiin ja uskonnollisiin elämänkäsityksiin. Teos esittelee uskonnottomiin kohdistuvan syrjinnän historian ja nykymuodot Suomessa ja muissa maissa. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy perustelemaan omaa elämänkäsitystään ja puolustamaan sitä.[1]

Kulttuuritaitoina opitaan tuntemaan inhimilliset perustarpeet ja olosuhteiden vaikutuksia elämänhallintaan. Samalla tutustutaan elämäntapojen ja aatteiden kehitykseen luontaistaloudesta nykyaikaiseen tietoyhteiskuntaan. Ihmisoikeusajattelun historia ja eri ryhmien ihmisoikeuksien tila ovat tärkeitä aiheita.[1]

Sisältö muokkaa

Lähteet muokkaa