Elämänkatsomustieto

Tervetuloa opiskelemaan elämänkatsomustietoa

muokkaa
 

Elämänkatsomustiedon opetuksen perusarvoja ovat vapaus ja tasa-arvo sekä elämän arvostaminen. Elämänkatsomustiedon opetus pyrkii antamaan opiskelijalle valmiuksia ymmärtää ja tutkia todellisuutta ja hallita omaa elämäänsä.[1]

Elämänkatsomustieto pyrkii lisäämään oppilaan omanarvontuntoa, oman ryhmän ja muiden ryhmien ihmisoikeuksien ymmärtämistä ja kunnioittamista sekä tosiasioihin perustuvaa harkintaa arjen päätöksien teossa. Opetus antaa perusvalmiudet puolustaa uskonnotonta todellisuuskäsitystä.[1]

Elämänkatsomustieto korostaa järjen käytön ja vapaan tutkimuksen merkitystä hyvän elämän ehtoina. Elämänkatsomustieto ei ole jumalauskoista, eikä se tue uskoa yliluonnolliseen. Erityisesti elämänkatsomustieto opettaa havaitsemaan hyvän tieteen, huonon tieteen ja valetieteen rajat.[1]

Elämänkatsomustiedon opiskelun tavoitteena on oppia kohtaamaan oma tulevaisuus, tunnistamaan ilmiöiden syitä ja seurauksia, pohtimaan eettisiä asioita, omien tunteiden ja kokemusten jakamista sekä järjen käyttöä arkipäivän ongelmien ratkaisemisessa. Oppikirjoissa tutustutaan uskonnottomaan kulttuuriin ja etiikkaan. Tavoite on, että opiskelija tiedostaa erilaisten eettisten ratkaisujen taustalla vaikuttavat arvot ja niiden merkityksen ja ymmärtää tiedon, totuuden ja arvojen merkityksen ratkaisuja tehtäessä. Kursseilla opitaan, miten inhimillinen tieto syntyy ja miten väitteitä perustellaan, hahmotetaan luonnontieteen todellisuuskäsitystä ja yhteiskunnan asioiden arviointia oikeudenmukaisuuden kannalta.[1]

Lukion elämänkatsomustieto

muokkaa

Lähteet

muokkaa