ET1 Ihmisen elämä ja etiikka

Katso myös: muut elämänkatsomustiedon oppikirjat

Ihmisen elämä ja etiikka muokkaa

Kurssilla pohditaan, mitä on hyvä elämä ja miten sitä voidaan tavoitella.[1]. Ihmisen moraalinen kasvu jatkuu koko elämän ajan. Nuoren elämään vaikuttaa esimerkiksi toveripiirin hyväksyminen tai paheksuminen. Ihminen voi kuitenkin arvostaa esimerkiksi rehellisyyttä, avoimuutta ja totuudenmukaisuutta enemmän kuin yhteisön mielipidettä. Ihminen voi oppia havaitsemaan ja ottamaan huomioon tekojen syitä ja seurauksia sekä omien ja muiden ihmisten vaikuttimia toiminnalleen.[2]

Ristiriitojen keskellä on tärkeää tiedostaa järjen ja perustelujen merkitys ratkaisujen teossa. Yhteisön jäsenenä myös yksilön oma hyvinvointi riippuu siitä, kuinka valmis hän on auttamaan muita ja osallistumaan yhteisönsä toimintaan.[2]

Eräs henkisen aikuisuuden ja yhteiskunnallisen toiminnan vaatimuksia on, että yksilö pystyy perustelemaan omaa arvo- ja todellisuuskäsitystään ja puolustamaan sitä. Hänen on osattava arvioida erilaisia arvoja, aatteita ja käsityksiä. Siksi on tunnettava eettisen ajattelun peruskäsitteitä ja järkiperäisen etiikan perusteita sekä osattava soveltaa näitä omaan eettiseen pohdintaan ja toimintaan.[2]

Sisältö muokkaa

Lähteet muokkaa