Kitarakirja/Sointuluettelo:A♭7sus4

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <gis' cis'' dis'' fis''>1
}
G♯7sus4: g♯–c♯–d♯–f♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <aes' des'' ees'' ges''>1
}
A♭7sus4: a♭–d♭–e♭–g♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < gis dis' fis' cis''>1 | < aes ees' ges' des''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < gis\4 dis'\3 fis'\2 cis''\1>1 s2
 }
>>
g♯ d♯ f♯ c♯
a♭ e♭ g♭ d♭