Kitarakirja/Sointuluettelo:C♯7sus4

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <cis' fis' gis' b'>1
}
C♯7sus4: c♯–f♯–g♯–b
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <des' ges' aes' ces''>1
}
D♭7sus4: d♭–g♭–a♭–c♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < cis' gis' b' fis''>1 | < des' aes' ces'' ges''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < cis'\4 gis'\3 b'\2 fis''\1>1 s2
 }
>>
c♯ g♯ b
(h)
f♯
d♭ a♭ c♭ g♭