Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭7sus4

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' gis' ais' cis''>1
}
D♯7sus4: d♯–g♯–a♯–c♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' aes' bes' des''>1
}
E♭7sus4: e♭–a♭–b♭–d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis ais cis' gis'>1 | < ees bes des' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\4 ais\3 cis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
d♯ a♯ c♯ g♯
e♭ b♭
(b)
d♭ a♭