Kitarakirja/Sointuluettelo:A13♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <a' cis'' e'' g'' bes'' d''' fis'''>1
}
A13♭9: a–c♯–e–g–b♭–d–f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <a, g cis' fis' bes'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <a,\6 g\4 cis'\3 fis'\2 ais'\1>1
 }
>>
a g c♯ f♯ b♭
(b)