Kitarakirja/Sointuluettelo:A13♯9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <a' cis'' e'' g'' bis'' d''' fis'''>1
}
A13♯9: a–c♯–e–g–b♯–d–f♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <a, cis g bis fis' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <a,\6 cis\5 g\4 c'\3 fis'\2 >1
 }
>>
a c♯ g b♯
(h♯)
f♯