Kitarakirja/Sointuluettelo:C13♯9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <c' e' g' bes' dis'' f'' a''>1
}
C13♯9: c–e–g–b♭–d♯–f–a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <c e bes dis' a' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <c\6 e\5 ais\4 dis'\3 a'\2 >1
 }
>>
c e b♭
(b)
d♯ a