Kitarakirja/Sointuluettelo:C13

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <c' e' g' bes' d'' f'' a''>1
}
C13: c–e–g–b♭–d–f–a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < c e bes d' a'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   < c\5 e\4 ais\3 d'\2 a'\1>1
 }
>>
c e b♭
(b)
d a
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <c bes e' a' d''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <c\6 ais\4 e'\3 a'\2 d''\1>1
 }
>>
c b♭
(b)
e a d