Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯13

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' ais' cis'' e'' gis'' b'' dis'''>1
}
F♯13: f♯–a♯–c♯–e–g♯–b–d♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' bes' des'' fes'' aes'' ces''' ees'''>1
}
G♭13: g♭–b♭–d♭–f♭–a♭–c♭–e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e ais dis' gis'>1 | <ges, fes bes ees' aes'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 ais\3 dis'\2 gis'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a♯ d♯ g♯
g♭ f♭ b♭
(b)
e♭ a♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis ais e' gis' dis''>1 | < ges bes fes' aes' ees''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 ais\4 e'\3 gis'\2 dis''\1>1 s2
 }
>>
f♯ a♯ e g♯ d♯
g♭ b♭
(b)
f♭ a♭ e♭