Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯13♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' ais' cis'' e'' g'' b'' dis'''>1
}
F♯13♭9: f♯–a♯–c♯–e–g–b–d♯
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' bes' des'' fes'' aeses'' ces''' ees'''>1
}
G♭13♭9: g♭–b♭–d♭–f♭–a𝄫–c♭–e♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e ais dis' g'>1 | <ges, fes bes ees' aeses'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 ais\3 dis'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a♯ d♯ g
g♭ f♭ b♭
(b)
e♭ a𝄫