{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <b' dis'' fis'' gis'' ais'' cis'''>1
}
B6/9maj7 (H6/9maj7): b–d♯–f♯–g♯–a♯–c♯
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <b, dis gis cis' fis' ais'>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <b,\6 dis\5 gis\4 cis'\3 fis'\2 ais'\1>1
 }
>>
b
(h)
d♯ g♯ c♯ f♯ a♯

Huomautukset

muokkaa

Käytännössä sama sointu kuin B♭maj13, sillä maj13-sointuihin ei yleensä soiteta 11:tä.