Kitarakirja/Sointuluettelo:C♯7♯5♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <cis' eis' gisis' b' d''>1
}
C♯7♯5♭9: c♯–e♯–g𝄪–b–d
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <des' f' a' ces'' eeses''>1
}
D♭7♯5♭9: d♭–f–a–c♭–e𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <cis b eis' gisis' d''>1 | <des ces' f' a' eeses''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <cis\6 b\4 f'\3 a'\2 d''\1>1 s2
 }
>>
c♯ b
(h)
e♯ g𝄪 d
d♭ c♭ f a e𝄫