Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯7♯5♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' ais' cisis'' e'' g''>1
}
F♯7♯5♭9: f♯–a♯–c𝄪–e–g
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' bes' d'' fes'' aeses''>1
}
G♭7♯5♭9: g♭–b♭–d–f♭–a𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e ais cisis' g'>1 | <ges, fes bes d' aeses'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 ais\3 d'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a♯ c𝄪 g
g♭ f♭ b♭
(b)
d a𝄫