Kitarakirja/Sointuluettelo:F♯7(♭9)

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <fis' ais' cis'' e'' g''>1
}
F♯7(♭9): f♯–a♯–c♯–e–g
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ges' bes' des'' fes'' aeses''>1
}
G♭7(♭9): g♭–b♭–d♭–f♭–a𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e g cis' >1 | <ges, fes aeses des' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 g\3 cis'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ e g c♯
g♭ f♭ a𝄫 d♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <fis, e ais cis' g'>1 | <ges, fes bes des' aeses'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <fis,\6 e\4 ais\3 cis'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
f♯ e a♯ c♯ g
g♭ f♭ b♭
(b)
d♭ a𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis ais e' g'>1 | < ges bes fes' aeses'>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\4 ais\3 e'\2 g'\1>1 s2
 }
>>
f♯ a♯ e g
g♭ b♭
(b)
f♭ a𝄫
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < fis ais e' g' >1 | < ges bes fes' aeses' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < fis\5 ais\4 e'\3 g'\2 >1 s2
 }
>>
f♯ a♯ e g
g♭ b♭
(b)
f♭ a𝄫