Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭7(♭9)

Lua-virhe kohdassa Moduuli:Kitarakirja/Sointuote rivillä 276: Virheellinen parametrin fret_pos arvo.

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fisis' ais' cis'' e''>1
}
D♯7(♭9): d♯–f𝄪–a♯–c♯–e
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' g' bes' des'' fes''>1
}
E♭7(♭9): e♭–g–b♭–d♭–f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    < dis fisis cis' e' >1 | < ees g des' fes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 < dis\5 g\4 cis'\3 e'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ f𝄪 c♯ e
e♭ g d♭ f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis cis' e' ais' >1 | <ees des' fes' bes' >1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 cis'\4 e'\3 ais'\2 >1 s2
 }
>>
d♯ c♯ e a♯
e♭ d♭ f♭ b♭
(b)