Kitarakirja/Sointuluettelo:E♭7♯5♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <dis' fisis' aisis' cis'' e''>1
}
D♯7♯5♭9: d♯–f𝄪–a𝄪–c♯–e
{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <ees' g' b' des'' fes''>1
}
E♭7♯5♭9: e♭–g–b–d♭–f♭
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 2/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <dis cis' fisis' aisis' e''>1 | <ees des' g' b' fes''>1 |
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   s2 <dis\6 cis'\4 g'\3 b'\2 e''\1>1 s2
 }
>>
d♯ c♯ f𝄪 a𝄪 e
e♭ d♭ g b
(h)
f♭