Kitarakirja/Sointuluettelo:D13♭9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <d' fis' a' c'' ees'' g'' b''>1
}
D13♭9: d–f♯–a–c–e♭–g–b
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <d c' fis' b' ees''>1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <d\6 c'\4 fis'\3 b'\2 dis''\1>1
 }
>>
d c f♯ b
(h)
e♭