Kitarakirja/Sointuluettelo:D13♯9

{
 % Rivin lopun pystyviiva ja tahtiosoitus piiloon.
 \override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
 
 <d' fis' a' c'' eis'' g'' b''>1
}
D13♯9: d–f♯–a–c–e♯–g–b
 
<<
 %\override Score.BarLine.break-visibility = ##(#f #t #t)
 \time 1/1
  \new Staff {
  \clef "treble_8"
    \once \override Staff.TimeSignature #'stencil = ##f
    <d fis c' eis' b' >1
  }

   \new TabStaff {
    \override Stem #'transparent = ##t
    \override Beam #'transparent = ##t 
   <d\6 fis\5 c'\4 f'\3 b'\2 >1
 }
>>
d f♯ c e♯ b
(h)